Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży

Simon, W., & Gajowy, M. (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944,

Streszczenie:
Autorzy dokonali przeglądu literatury dotyczącej grup terapeutycznych dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i straty ciąży. Przedstawili także fazy terapii opracowanej dla osób doświadczających następstw kombinacji powyższych urazów Krótkoterminowa terapia grupowa dla osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i utraty ciąży została zaprojektowana w Institute of Pregnancy Loss Child Abuse Research and Recovery, w Kanadzie. Fazy terapii obejmują: analizowanie przyczyn i następstw traum, zajmowanie się wymówkami i mechanizmami obronnymi, radzenie sobie z winą, przeżywanie żalu po utraconym dzieciństwie, przechodzenie przez rozpacz, ponowne uczłowieczenie zmarłych dzieci, domykanie żałoby po poczętych, ale nieurodzonych dzieciach, pojednanie, negocjowanie realistycznych oczekiwań, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, podejmowanie decyzji, świętowanie i dobre pożegnanie. W procesie terapii ważne jest zanalizowanie wzajemnych powiązań różnych form przemocy, zaniedbania, strat ciąży; przeżycie żałoby po nienarodzonych dzieciach; dostrzeżenie zmienności ról ofiar, krzywdzicieli i obserwatorów; zaangażowanie się w proces pojednania między osobami tragedii. Autorzy zaprezentowali również badania dotyczące efektywności tej terapii.
Słowa kluczowe: przemoc, zaniedbanie, utrata ciąży, terapia grupowa