Szkolenie w psychoterapii traumy

Szkolenie w psychoterapii osób z doświadczeniem różnorakich traum

CHARAKTER SZKOLENIA

Szkolenie jest organizowane przez The New Experience for Survivors of Trauma NEST (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) międzynarodowe stowarzyszenie psychoterapeutów zainteresowanych wielokontekstowymi aspektami pracy z osobami z doświadczeniem różnorakich traum.

Szkolenie to jest sześćdziesięciogodzinnym intensywnym treningiem w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem: przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia.

Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

 1. zajęcia wykładowo-warsztatowe,
 2. zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego.

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, sytuacje graniczne, kryzysy rozwojowe, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, proces grupowy, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.

Od uczestników szkolenia oczekuje się codziennego nocowania na terenie ośrodka. Wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8,45 do 21,00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

Od uczestników szkolenia oczekuje się codziennego nocowania na terenie ośrodka. Wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8:45 do 21:00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

UCZESTNICY

Szkolenie skierowane jest do: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy w trakcie specjalizacji, pedagogów, doradców, socjoterapeutów, nauczycieli, mediatorów, pielęgniarek, położnych, księży, pastorów, zakonnic, zakonników oraz studentów III roku lub wyżej.

PROWADZĄCY (kolejność alfabetyczna)

Poszczególne edycje szkolenia przeważnie prowadzi dwóch szkoleniowców.

TERMIN

Szkolenia odbywają się przeważnie jeden-dwa razy w roku.

Terminy najbliższych szkoleń można znaleźć na stronie www.nest-terpia.eu

MIEJSCE

Szkolenia są prowadzone w różnych miejscach Polski (przeważnie w okolicach Gliwic, Poznania, czy Warszawy) jak również na terenie Ukrainy, Białorusi, Czech czy innych krajów.

CENA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu (zarówno jeśli idzie o cenę za udział w zajęciach jak i opłatę za noclegi i wyżywienie) różnią się w zależności od terminu szkolenia i od danego szkoleniowca.

Celem uzyskania informacji o aktualnej kwocie prosimy o kontakt z konkretnym szkoleniowcem.

W indywidualnych sytuacjach opłaty za szkolenie (nie licząc opłaty za noclegi i wyżywienie) mogą być wnoszone w nieoprocentowanych ratach po zakończeniu szkolenia.

RACHUNKI i ZAŚWIADCZENIA

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Organizatorzy szkolenia wystawiają rachunki.

Ośrodek wystawia fakturę za noclegi i wyżywienie.
Możliwe jest podbicie delegacji.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie do konkretnego szkoleniowca maila o treści: „Jestem zainteresowany/a szkoleniem, proszę o wysłanie kwestionariusza kwalifikacyjnego”.
 2. Po otrzymaniu takiego maila szkoleniowiec wyśle kwestionariusz kwalifikacyjny.
 3. Kolejny krok to telefoniczna lub Skype’owa rozmowa kwalifikacyjna. Dokładny termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ta rozmowa może również służyć odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące szkolenia.
  Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna.
 4. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą proszone o wpłacenie zaliczki w ciągu dwóch tygodni od odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Numer konta zostanie podany w stosownym czasie.
  Dopiero po zapłaceniu zaliczki osoba oficjalnie ma zagwarantowane miejsce na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW

W zależności od prowadzących szkolenie odbywa się w albo w jednej albo w dwóch grupach.

W pierwszym przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 6 do 8 osób i wszystkie zajęcia odbywają się w jednej grupie.

W drugim przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 14 do 16 osób i wtedy:

 • zajęcia wykładowo-warsztatowe odbywają się w jednej dużej grupie (do 12-16 osób);
 • zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego odbywają się w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Szczegółowe informacje dotyczące modelu zajęć można uzyskać u poszczególnych szkoleniowców.

Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsca w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

WIĘCEJ INFORMACJI nt. PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO NEST

 1. artykuł: W. Simon, M. Gajowy (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944;
 2. artykuł: W. Simon, P. Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308.
 3. strona www.nest-terapia.eu