Paweł M. Mazanka

  • Mazanka P. (2018) Prawda o osobie ludzkiej w ujęciu personalizmu amerykańskiego, Kwartalnik Naukowy Fides et ratio, Warszawa