Andrzej Miziołek

Andrzej Miziołek

 • magister psychologii; trener; certyfikowany psychoterapeuta
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia snu i jedzenia, doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia oraz mających doświadczenie znaczącej straty osobistej, w tym śmierci bliskiej osoby
 • pracuje głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, stosuje także podejście integratywne, wykorzystując elementy terapii systemowej, psychodramę i techniki doświadczeniowe oraz pracę na relacji terapeutycznej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą);
 • ukończył szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART.
 • przeszedł cykl szkoleniowy „Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin”, prowadzony przez Bogdana de Barbaro
 • pracował w roku 2004 jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym
 • w latach 2005-2010 pracował jako psychoterapeuta prowadząc grupy dla osób dotkniętych traumą w programie NEST
 • w latach 2006-2007 pracował jako psycholog rodzinny w świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”
 • w latach 2006-2009 pracował w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia „ASLAN” prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, psychoterapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne
 • w okresie 2012-2013 pracował jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • od roku 2006 do tej chwili prowadzi psychoterapię indywidualną w ramach praktyki własnej
 • przewodniczący New Experience for Survivors of Trauma od 2022 roku
 • prowadzi szkolenia w psychoterapii grupowej NEST
 • prowadzi superwizję indywidualną jako superwizor Stowarzyszenia NEST

Kontakt:
e-mail: andrzej.miziolek@gmail.com
telefon: +48 604 264 338