Stanisław Oziemski

Stanisław Oziemski

  • Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, wykładowca i psychoterapeuta. Prowadzi konsultacje, superwizje i terapie. Pomaga osobom w sytuacjach kryzysowych, z objawami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości. Kiedy zawsze coś innego jest ważniejsze od Ciebie. Swoją pracę superwizuje i przestrzega zasad psychologicznego kodeksu etycznego.
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, posiada certyfikat psychoterapeuty i jest superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
  • Prowadzi analityczną psychoterapię grupową, jest certyfikowanym, przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Analitykiem Grupowym, członkiem europejskich towarzystw psychoterapeutycznych EGATIN i EFPP.
  • Jest specjalistą psychologiem klinicznym, doświadczonym diagnostą, praktykę rozpoczął w 1999 roku, pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, następnie w Centrum Psychoterapii, Komorowie i innych placówkach Szpitala Nowowiejskiego i Szpitala Wolskiego.
  • Jest doktorem nauk medycznych, wykłady prowadził jako adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest wykładowcą na wydziałach psychologii Uniwersytetu SWPS i WSFiZ w Warszawie.

Kontakt:
e-mail: s.oziemski@wp.pl
telefon: +48 602 608 641