Agata Aleksińska

  • Aleksińska, A. (2018). Opis procesu psychoterapii indywidualnej długoterminowej w podejściu integracyjnym. Konferencja PTP, Warszawa, poster,
  • Aleksińska, A. (2014). Trening relaksacyjny. Konferencja PTP, Toruń, warsztat,
  • Aleksińska, A. (2014). Emocje – jak sobie z nimi radzić. Konferencja PTP, Toruń, warsztat,
  • Aleksińska, A. (2013). Trening komunikacji według von Thuna. Konferencja PTP, Toruń, warsztat,
  • Aleksińska, A. (2013). Trening relaksacyjny. Konferencja PTP, Toruń, warsztat.