Paweł M. Mazanka

  • Mazanka P. (2018) Antropologia Johna F. Crosby’ego jako odpowiedź na współczesny nihilizm, konferencja Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, UKSW Warszawa, wykład.
  • Mazanka P. (2012) The role of the mentor, konferencja Dangerous schools for boys Thomas More Institute, Londyn, wykład.
  • Jak zapanować nad lękiem. Wywiad w Polskim Radiu z 18 marca 2020 – ok.60 minuta  https://www.polskieradio.pl/18/4388/Artykul/2476895,Jak-zapanowac-nad-lekiem.
  • Czy narzekanie ma płeć? Wywiad w Polskim Radiu z 15 kwietnia 2020 – 27 minuta – Odsłuchaj lub Pobierz