Andrzej Miziołek

  • Miziołek, A. (2019). Depresja. Z tym problemem nie jesteś sam. Konferencja „Bezpieczna szkoła”, Pasłęk, wykład,
  • Miziołek, A. (2019). Terapia schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline. XVII Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, warsztat,
  • Kulczyńska, A. & Miziołek, A. (2017). Dobry początek. Teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania pacjentów do terapii grupowej NEST. XV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, warsztat,
  • Miziołek, A. (2017). Techniki problem solving, komunikowanie własnych potrzeb i oczekiwań. Cykl szkoleń dla nauczycieli gimnazjalnych, Łódź, warsztat,
  • Miziołek, A. (2016). Praca z mechanizmami obronnymi w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Analiza przypadków. XIV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, warsztat,
  • Miziołek, A. (2015). Komunikacja i mediacje. Cykl szkoleń dla nauczycieli gimnazjalnych, Warszawa, warsztat,
  • Miziołek, A. (2014). Ja i mój Bóg – rysunek projekcyjny. XIII Międzynarodowa Konferencja NEST, Prešov, Słowacja, warsztat,
  • Miziołek, A. (2013). Trauma a techniki doświadczeniowe w psychoterapii poznawczo- behawioralnej. XII Międzynarodowa Konferencja NEST, Trzebinia, warsztat,