Kateryna Błaszczak

  • Błaszczak K. & Błaszczak W.  (2019). Podstawy terapii NEST. XVII Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, Polska, warsztat
  • Błaszczak (Gonchar) K. &  Omelchenko O. (2018). Wojna i pokój. Nienawiść i przebaczenie: zjawisko intrapsychiczne, międzyludzkie i między narodami. XVI Międzynarodowa Konferencja NEST. Lwów – Brzuchowice, Ukraina, wykład
  • Błaszczak (Gonchar) K. &  Omelchenko O. (2018). Prezentacja: Podstawy terapii NEST.  XVI Międzynarodowa Konferencja NEST. Lwów – Brzuchowice, Ukraina, warsztat
  • Błaszczak (Gonchar) K., Simon W., Sližová D. & Winkler A. (2017). Czym jest a czym nie jest terapia NEST, refleksje na tle wybranego aspektu klinicznego. XV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, Polska, panel
  • Błaszczak (Gonchar) K. (2017). Genogram – droga niespodzianek. XV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, Polska, warsztat
  • Gonchar K. &  Błaszczak W. (2016). Przywiązanie w relacjach terapeutycznych, granice więzi terapeutycznej / Attachment in the psychotherapeutic relationship, limits of the therapeutic bond. XIV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, Polska, wykład
  • Gonchar K. (2015). Wielowersyjność opisów świata pacjenta w procesie terapii, XIII Międzynarodowa konferencja NEST, Velehrad, Czechy, warsztat
  • Gonchar, K. (2014).  NEST w świetle postmodernizmu, XII Międzynarodowa konferencja NEST, Preszow, Słowacja, wykład
  • Gonchar K. (2013). Pierwsza grupa: radości i niepokoje,  XI Międzynarodowa Konferencja NEST, Trzebinia, Polska, warsztat