Superwizja zespołu


W superwizji zespołu, oprócz superwizora, może uczestniczyć cały zespół.

W superwizji zespołu najistotniejsze wydaje się zrównoważone omawianie aspektów klinicznych z jednoczesnym uwzględnieniem znaczenia relacji między poszczególnymi terapeutami.

Superwizja zespołu może się odbywać w Ośrodku Konsonans lub w miejscu pracy superwizowanego zespołu.

Superwizję prowadzą Witold Simon lub Stanisław Oziemski.