Szkolenie z psychoterapii grupowej NEST – listopad 2020

Szanowni Państwo,

W imieniu the New Experience for Survivors of Trauma (NEST), pragnę poinformować o najbliższym szkoleniu w psychoterapii grupowej dla osób z doświadczeniem różnorakich traum.

Wdzięczny będę za przekazanie tej informacji osobom potencjalnie zainteresowanym tego typu szkoleniem.

CHARAKTER SZKOLENIA:

Jest to sześdziesięciogodzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.


Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

 1. zajęcia wykładowo-warsztatowe – w jednej dużej grupie (12-16 osób),
 2. zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego – w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).


Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, sytuacje graniczne, kryzysy rozwojowe, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, ciało a trauma, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, proces grupowy, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Terapia NEST to podejście integratywne, inspirowane przez: psychoanalizę, podejścia psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, narracyjne, egzystencjalno-humanistyczne, psychodramę, analizę transakcyjną oraz gestalt.

Szkolenie odbędzie się na żywo. Charakter szkolenia wyklucza prowadzenie zajęć online.

Ośrodek szkoleniowy, w którym prowadziliśmy tego rodzaju szkolenie w czerwcu 2020 zapewnił nam wtedy płyn dezynfekcyjny, pokoje jednoosobowe oraz sale na zajęcia umożliwiające zachowanie dwumetrowego dystansu.

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.

Od uczestników szkolenia oczekuje się codziennego nocowania na terenie ośrodka. Wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8,45 do 21,00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

UCZESTNICY:

W szkoleniu w przeszłości uczestniczyli: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, psychiatrzy, lekarze rodzinni, lekarze w trakcie specjalizacji, pedagodzy, doradcy, socjoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy, pielęgniarki, położne, księża, pastorzy, zakonnice, zakonnicy oraz studenci III roku lub wyżej.

PROWADZĄCY:

 • dr Witold Simon (psychiatra, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR),
 • mgr Andrzej Miziołek (psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor aplikant, NEST, CBT, TZA).

TERMIN:

23 listopada – 28 listopada 2020. Początek w poniedziałek 23 XI o 10.30, zakończenie w sobotę 28 XI o 10.00.

MIEJSCE:

Miętne (koło Garwolina pod Warszawą).
Dokładny adres zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym na szkolenie.

CENA:

Opłata za szkolenie: 2400 zł.

Opłata za noclegi i wyżywienie, w zależności od tego w jakim pokoju osoba śpi:

 • jeśli w pokoju jednoosobowym 710 zł
 • jeśli w pokoju dwu lub trzyosobowym 585 zł

RAZEM: 2985 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) lub 3110 zł (trzy tysiące sto dziesięć).
Ceny są podane brutto.

Zaliczka za szkolenie (450 zł) jest do zapłaty w ciągu dwóch tygodni od rozmowy kwalifikacyjnej. Reszta opłaty za szkolenie (1950 zł) jest do zapłacenia najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, tj. 23 listopada 2020.

W indywidualnych sytuacjach opłaty za szkolenie (nie licząc zaliczki) mogą być wnoszone w nieoprocentowanych ratach po zakończeniu szkolenia.

Opłata za wyżywienie i noclegi jest do uiszczenia w całości przelewem na konto Ośrodka szkoleniowego, najpóźniej w poniedziałek 9 listopada 2020 roku. Numer konta tego ośrodka podamy osobom zakwalifikowanym na szkolenie.

RACHUNKI i ZAŚWIADCZENIA:

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Organizatorzy szkolenia mogą wystawić rachunek na kwotę 2400 zł.
Ośrodek może wystawić fakturę za noclegi i wyżywienie.
Możliwe jest podbicie delegacji.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o odesłanie maila o treści „Jestem zainteresowany/a szkoleniem, proszę o wysłanie kwestionariusza kwalifikacyjnego”.
 2. Po otrzymaniu takiego maila osobie ubiegającej się o udział w szkoleniu zostanie wysłany kwestionariusz kwalifikacyjny.
  Osoby, które wysłały już kwestionariusz poprzednio, nie muszą tego ponownie robić.
  Osoby, które wcześniej zostały już zakwalifikowane na szkolenie, proszone są o jednoznaczny sygnał czy decydują się na udział w szkoleniu w najbliższych terminie, czy też nie.
 3. Kolejny krok to telefoniczna lub Skype’owa rozmowa kwalifikacyjna. Dokładny termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ta rozmowa może również służyć odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące szkolenia.
  Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna.
 4. Osoby zakwalifikowane na szkolenie proszone będą o wpłacenie zaliczki w wysokości 450 zł w ciągu dwóch tygodni od odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Numer konta zostanie podany w stosownym czasie. Osoby, które już zapłaciły zaliczkę nie muszą tego czynić ponownie.

Dostępność letnia szkoleniowców jeśli idzie o proces kwalifikacji: Witold Simon od 24 sierpnia; Andrzej Miziołek: do 1 sierpnia i po 24 sierpnia.

Dopiero po zapłaceniu zaliczki osoba oficjalnie ma zagwarantowane miejsce na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 osób.
Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsca w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

Kolejna edycja szkolenia jest przez nas planowana w terminie: 28 czerwca – 3 lipca 2021 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI nt. PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO NEST:

 • artykuł: W. Simon, M. Gajowy (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944;
 • artykuł: W. Simon, P. Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308.
 • strona www.nest-terapia.eu

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Państwa dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem należytej staranności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oznacza to między innymi, że Państwa dane są traktowane jako poufne, tj. nie są i nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.

Napisano w Uncategorized