Szkolenie z psychoterapii grupowej NEST

Charakter szkolenia NEST

Szkolenie NEST to sześćdziesięciogodzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.


Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

 1. zajęcia wykładowo-warsztatowe – w jednej dużej grupie (12-16 osób),
 2. zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego – w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, sytuacje graniczne, kryzysy rozwojowe, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, proces grupowy, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.

Ponadto, szkolenie NEST może być pomocne nie tylko w zakresie poszerzania wiedzy i wglądu odnośnie natury traumy kompleksowej czy procesu psychoterapii, ale też może pełnić rolę rozwojowej pracy własnej, pomagając terapeutom w mentalizacji różnego rodzaju wyzwań czy kryzysów życiowych, np. w zakresie relacji z rodzicami, małżonkami/partnerami, dziećmi czy innymi ważnymi osobami z ich życia.

Terapia NEST to podejście integratywne, inspirowane przez: psychoanalizę, podejścia psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, narracyjne, egzystencjalno-humanistyczne, psychodramę, analizę transakcyjną oraz gestalt.

Szkolenia prowadzone są na żywo. Charakter szkolenia wyklucza prowadzenie zajęć online.

UCZESTNICY

Szkolenie skierowane jest do: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy w trakcie specjalizacji, pedagogów, doradców, socjoterapeutów, nauczycieli, mediatorów, pielęgniarek, położnych, księży, pastorów, zakonnic, zakonników oraz studentów III roku lub wyżej.

Z racji na dynamikę szkoleniowego procesu grupowego, oczekuje się od uczestników szkolenia codziennego nocowania na terenie ośrodka. Ponadto, wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8:45 do 21:00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

PROWADZĄCY

 • Aleksandra Kulczyńska, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor aplikant NEST, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu (tel. +48 604 794 472, email: akulczynska@op.pl)
 • Andrzej Miziołek, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor aplikant, NEST (tel. +48 604 264 338, email: miziolek@gmail.com)
 • Kateryna Błaszczak, dr n. społ., psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor NEST, filozof, kulturoznawca (tel. +48 577 819 155, email: miriam@gmail.com)
 • Wiesław Błaszczak, dr psychologii, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST ( +48 600 090 773, mail: w.blaszczak65@gmail.com)
 • Witold Simon, dr n. med., psychiatra, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR, (tel. +48 695 852 751, email: witold.simon@wp.pl)

Poszczególne edycje szkolenia przeważnie prowadzi dwóch szkoleniowców.

TERMINY

Szkolenia odbywają się przeważnie jeden-dwa razy w roku.

Terminy szkoleń można znaleźć na stronie nest-terapia.eu

MIEJSCE

Szkolenia są prowadzone w różnych miejscach Polski (przeważnie w okolicach Poznania czy Warszawy) jak również na terenie Ukrainy, Białorusi, Czech czy innych krajów.

CENA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (zarówno jeśli idzie o cenę za udział w zajęciach jak i opłatę za noclegi i wyżywienie) różnią się w zależności od terminu szkolenia i od danego szkoleniowca.

Celem uzyskania informacji o aktualnej kwocie prosimy o kontakt z konkretnym szkoleniowcem.

W indywidualnych sytuacjach opłaty za szkolenie (nie licząc opłaty za noclegi i wyżywienie) mogą być wnoszone w nieoprocentowanych ratach po zakończeniu szkolenia.

RACHUNKI i ZAŚWIADCZENIA

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Organizatorzy szkolenia wystawiają rachunki.

Ośrodek wystawia fakturę za noclegi i wyżywienie.
Możliwe jest podbicie delegacji.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie do konkretnego szkoleniowca maila o treści: „Jestem zainteresowany/a szkoleniem, proszę o wysłanie kwestionariusza kwalifikacyjnego”.
 2. Po otrzymaniu takiego maila szkoleniowiec wyśle kwestionariusz kwalifikacyjny.
 3. Kolejny krok to telefoniczna lub Skype’owa rozmowa kwalifikacyjna. Dokładny termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ta rozmowa może również służyć odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące szkolenia.
  Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna.
 4. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą proszone o wpłacenie zaliczki w ciągu dwóch tygodni od odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Numer konta zostanie podany w stosownym czasie.

Dopiero po zapłaceniu zaliczki osoba oficjalnie ma zagwarantowane miejsce na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW

W zależności od prowadzących szkolenie odbywa się w albo w jednej albo w dwóch grupach.

W pierwszym przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 6 do 8 osób i wszystkie zajęcia odbywają się w jednej grupie.

W drugim przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 12 do 16 osób i wtedy:

 • zajęcia wykładowo-warsztatowe odbywają się w jednej dużej grupie (do 12-16 osób);
 • zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego odbywają się w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Szczegółowe informacje dotyczące modelu zajęć można uzyskać u poszczególnych szkoleniowców.

Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsca w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TERAPII NEST

 1. artykuł: W. Simon, M. Gajowy (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944;
 2. artykuł: W. Simon, P. Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308.
 3. strona www.nest-terapia.eu