Witold Simon

Witold Simonurodzony w 1968

 • doktor nauk medycznych; psychiatra, trener, superwizor i psychoterapeuta;
 • prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz grupową dla osób, które zmagają się z depresją, lękiem, problemami z kręgu zaburzeń osobowości, odżywiania, seksualnych lub doświadczyły w swoim życiu przemocy, zaniedbania lub straty ciąży.
 • stosuje podejście integratywne z akcentem na psychoterapię egzystencjalną, humanistyczną, psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą, systemową oraz gestalt.
 • jednak nie techniki terapeutyczne ani nie założenia teoretyczne, a więź między psychoterapeutą a pacjentem/klientem postrzega jako główny czynnik niosący zdrowie i zmianę na drodze do autentyczności;
 • prowadzi psychoterapię własną oraz superwizję zarówno osób kształcących się, jak i doświadczonych psychoterapeutów;
 • prowadzi szkolenia w zakresie:
  • – psychoterapii grupowej;
  • – psychoterapii egzystencjalno-humanistycznej;
  • – teorii osobowości oraz zaburzeń osobowości;
  • – psychopatologii;
  • – metodologii badań nad psychoterapią;
 • główne zainteresowania badawcze: proces psychoterapii, skuteczność psychoterapii, trauma, psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna;
 • psychoterapię i szkolenia prowadzi po polsku i angielsku
 • swoją pracę, zarówno psychoterapię jak i superwizję, poddaje superwizji;
 • adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w latach 2004–2006 oraz 2010–2015;
 • wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych w latach 2007–2010;
 • certyfikat superwizora i psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz New Experience for Survivors of Trauma;
 • certyfikat psychoterapeuty European Association of Psychotherapy oraz American Group Psychotherapy Association;
 • przewodniczący New Experience for Survivors of Trauma w latach 2013-2022;
 • kierownik naukowy kursu psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii a akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 2013 roku.
 • członek Society for Psychotherapy Research;
 • stypendysta Fundacji Fulbrighta (2007), Fundacji Batorego (1997), Projektu Leonardo da Vinci (2002) oraz Centrum Davida M. Kennedy’ego (2010).

Kontakt:
e-mail: witold.simon@wp.pl
telefon: +48 695 852 751