Wiesław Błaszczak

Wiesław Błaszczak
  • doktor psychologii, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  • Po studiach magisterskich w Instytucie Psychologii KUL podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości oraz psychoterapeutyczną w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie. Aktualnie pracuje w Ośrodku Psychoterapii Konsonans.
  • Szkolił się w pracy narracyjną metodą Self-Confrontation Method H. Hermansa (lata: 1998-2001); w Polskim Instytucie Ericksonowskim (lata: 2005-2008); w Polskim Instytucie Psychodramy (lata: 2009-2011); w międzynarodowym Stowarzyszeniu NEST – The New Experience for Survivors of Trauma (lata 2012-2020) uzyskując tam certyfikaty: terapeuty, superwizora i trenera programu terapeutycznego NEST; w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (lata 2018-2022) uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/1890/2022.
  • Doświadczenie kliniczne zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, zajmując się pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne i osobowości oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
  • Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych oraz terapią par.
  • Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej głównie z osobami u których występuje nerwica, depresja, zaburzenia osobowości, lęk, strata, stres, trauma, nieprzebaczona wina lub krzywda, kryzys wartości, rozpad związku, niskie poczucie własnej wartości, problemy w podejmowaniu decyzji, skutki mobbingu, trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji, problemy z utrzymaniem trzeźwości.
  • Szczególne zainteresowania to: psychologia narracyjna, psychologiczne aspekty procesu przebaczenia, psychologia stresu, trauma (ze szczególnym uwzględnieniem PTSD i koncepcji posttraumatycznego wzrostu – PTG), skutki zaniedbania emocjonalnego, kryzysy światopoglądowe i egzystencjalne, rozwój w drugiej połowie życia, trzeźwość i uzależnienie.
  • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt:
e-mail: w.blaszczak65@gmail.com
telefon: +48 600 090 773
Skype: w.blaszczak65