Wiesław Błaszczak

Wiesław Błaszczak
  • doktor psychologii, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji
  • Po studiach magisterskich w Instytucie Psychologii KUL pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości oraz jako terapeuta w prywatnym Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie.
  • Szkolił się w pracy narracyjną metodą diagnostyczno-terapeutyczną Self-Confrontation Method H. Hermansa (lata: 1998-2001), w Polskim Instytucie Ericksonowskim (lata: 2005-2008), w Polskim Instytucie Psychodramy pod kierunkiem Sonii Beloch z Psychodrama Institut für Europa (lata: 2009-2011), w międzynarodowym Stowarzyszeniu NEST – The New Experience for Survivors of Trauma (lata 2012-2020) uzyskując certyfikaty: terapeuty, superwizora i trenera programu terapeutycznego NEST, a od 2018 roku jest w procesie certyfikacji w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Doświadczenie kliniczne zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, zajmując się pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne i osobowości oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
  • Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Terapię par prowadzi wraz z małżonką specjalizującą się w terapii par i rodzin.
  • Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej głównie z osobami u których występują objawy nerwicy, depresja, zaburzenia osobowości, lęk, strata, stres, trauma, nieprzebaczona wina lub krzywda, kryzys wartości, rozpad związku, niskie poczucie własnej wartości, problemy w podejmowaniu decyzji, skutki mobbingu, trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji.
  • Szczególne zainteresowania to: psychologia narracyjna, psychologiczne aspekty procesu przebaczenia, psychologia stresu, doświadczenie traumy (ze szczególnym uwzględnieniem PTSD), koncepcja posttraumatycznego wzrostu (PTG), skutki zaniedbania emocjonalnego, kryzysy światopoglądowe i egzystencjalne, rozwój w drugiej połowie życia, antropologia kultury.
  • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt:
e-mail: w.blaszczak65@gmail.com
telefon: +48 600 090 773
Skype: w.blaszczak65