Wykłady


Witold Simon prowadzi następujące wykłady oraz zajęcia wykładowo-warsztatowe:

  • podstawy psychoterapii;
  • kontakt w psychoterapii;
  • psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna;
  • teorie osobowości oraz zaburzeń osobowości;
  • psychopatologia;
  • metodologia badań nad psychoterapią.