Paweł M. Mazanka

 • doktor nauk humanistycznych, dyplomowany psychoterapeuta, zrzeszony w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Ukończył całościowe 4-letnie studia „Szkoły Wrocławskiej” (WFOZPiRP) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • prowadzi terapię par i indywidualną dla osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, w tym związanych z życiem seksualnym, przeżywającymi trudności okołodepresyjne lub depresyjne, lęki lub nadmierne napięcia emocjonalne towarzyszące na przykład zaburzeniom osobowości,
 • ukończył szkolenia z zakresu seksuologii oraz zaburzeń seksualnych prowadzone przez dr. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego, podstaw psychoterapii organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji i inne,
 • w 2019 i 2020 roku pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako psychoterapeuta stażysta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania,
 • w 2017 i 2018 roku pracował jako psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej „Rodzina Rodzin”,
 • od 2016 roku bierze udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie NEST – Polska (New Experience of Survivors of Trauma),
 • pracuje głównie psychodynamicznie, chętnie korzysta z technik psychodramy i terapii humanistyczno-egzystencjalnych,
 • otwarty na pracę on-line,
 • praktykę psychoterapeutyczną superwizuje u certyfikowanych specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przestrzega Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP,
 • zainteresowania badawcze: relacja psychoterapeutyczna, czynniki leczące w psychoterapii, psychoterapia psychodynamiczna, wewnętrzny obraz Absolutu u pacjenta uczestniczącego w psychoterapii,
 • pracę terapeutyczną połączył z pracą naukową wokół zagadnienia personalizmu, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych,
 • w wolnych chwilach pływa, strzela z Mossberga i rozmyśla o psychoterapii jako sposobie uwalniania potencjałów.

Kontakt:
e-mail: pawel@mazankapsychoterapia.pl
telefon: 696 011 502
skype: Paweł M. Mazanka