Skala Wechslera dla Dorosłych – narzędzie o szerokim spektrum diagnostycznym

Serdecznie zapraszam na szkolenie ON – LINE dotyczące pracy z WAIS – R dla Dorosłych.

W powszechnej opinii Skala Wechslera służy głównie do określenia stopnia inteligencji.

Jednak to narzędzie o dużo szerszym spektrum diagnostycznym. Pozwala stwierdzić:

  • obecność patologii o charakterze rozwojowym
  • obecność patologii o charakterze wtórnym
  • obecność objawów psychotycznych
  • obecność objawów depresyjnych, nerwicowych
  • tendencję do symulacji
  • zaburzenia osobowości

O ile profesjonalista będzie wiedział na co zwrócić uwagę, jak rzetelnie odczytać, zinterpretować informacje. Ich źródłem jest analiza jakościowa oraz ilościowa poszczególnych podskal oraz ich wzajemnych korelacji, a także dane uzyskane z wywiadu, z obserwacji klinicznej oraz z dokumentacji. Skala Wechslera może służyć diagnozie całościowej bądź może wskazywać kierunek pogłębionej diagnozy różnicowej. Skupia się na tym szkolenie.

Czas trwania: 2,5 godziny zegarowe /150 minut/.

Dla kogo: dla studentów ostatnich lat studiów magisterskich z   psychologii oraz dla psychologów, którzy pracują bądź będą pracować z wykorzystaniem tego narzędzia, a chcieliby poszerzyć bądź uzupełnić swoją wiedzę z tego zakresu. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

Zaświadczenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu/ach, z wyszczególnieniem liczby godzin oraz materiały.

Osoby zainteresowane: proszone są o wysłanie zgłoszenia /imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, dane do faktury, krótka informacja o uczestniku oraz potwierdzenie zapłaty / na adres: a.aleksinska@gmail.com do 31 kwietnia.

Nr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920

W razie pytań bezpośredni kontakt z prowadzącym: 506 159 525. Szkolenie realizowane przez Skype.

Koszt szkolenia: 115 zł.

Szkolenie jest częścią szkoleń z serii:

„Testy Psychometryczne – możliwości i ograniczenia”.

  • „Skala Wechslera dla Dorosłych – narzędzie o szerokim spektrum diagnostycznym.”   9 maja, godz. 17:30 – 19:00 /115 zł./
  • „Skala Bentona – narzędzie diagnozy wtórnego obniżenia funkcji poznawczych.”  16 maja, godz.: 17:30 – 19:00 /115 zł.
  • „Skala Montrealska, Skala MMSE – narzędzia diagnozy otępienia.” 23 maja, godz.: 17:30 – 19:00 /115 zł./

Osoba prowadząca: mgr Agata Maria Aleksińska

Agata Aleksińska

Psycholog, ukończyła wydział kliniczny SWPS w Warszawie, certyfikowany i dyplomowany psychoterapeuta, członek i specjalista rekomendowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne związane z zatrudnieniem w służbie zdrowia /PZP, oddziały psychiatryczne/. Specjalizuje się w badaniach klinicznych oraz psychoterapii klinicznej. Pracę kliniczną, zarówno diagnostyczną, jak terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Jest autorem publikacji popularno – naukowych na portalu www.psychologia.net.pl, trener grupowy. Więcej informacji: Ośrodek Psychoterapii Konsonans /Warszawa/ oraz www.psychoterapeutawloclawek.com Kontakt bezpośredni: 506 159 525, ewentualnie SMS