Kateryna Błaszczak

Kateryna Błaszczak
 • psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (certyfikat EAP)
 • terapeuta, superwizor i trener New Experience for Survivors of Trauma (certyfikaty NEST)
 • doktor nauk społecznych, kulturoznawca, psycholog
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych
 • specjalizuje się w terapii par
 • pracuje z osobami po doświadczeniu traum, przemocy, zaniedbania, ran relacyjnych, kryzysów. Pomaga cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości ect.
 • zajmuje się wsparciem osób przeżywającym straty, między innymi bliskiej osoby, ciąży, majątku, pozycji, zdrowia, związku
 • pomaga osobom dotkniętym wojną i emigracją
 • prowadzi szkolenia w zakresie pracy z traumą i terapii grupowej NEST
 • ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) pięcioletni kurs psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin (ZTR) i Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (obecnie Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku)
 • kształciła się w programie pomocy psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych traumą NEST (New Experience for Survivors of Trauma)
 • ukończyła szkolenie w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)
 • ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki oraz Kijowski Państwowy Instytut Kultury
 • doświadczenie kliniczne zdobywała w Zakładzie Terapii Rodzin (ZTR) w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pracując z parami i rodzinami oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia zajmując się osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe oraz zaburzenia osobowości
 • od 2016 r pracuje w Ośrodku Psychoterapii Konsonans w Warszawie
 • w latach 2008-2016 prowadziła prywatny Gabinet Psychoterapii w Kijowie
 • była pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Salomona w Kijowie w latach 2003 – 2014
 • była stypendystką Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla młodych naukowców na Uniwersytecie Warszawskim 2007-2008
 • była organizatorem i współprowadzącą szkoleń NEST w Ukrainie w latach 2004-2018
 • była członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST w latach 2010 – 2022
 • prowadziła warsztaty psychologiczne w Centrum Formacji Duchowej (CFD) w Trzebini w latach 2010-2016
 • bliskie jej jest całościowe podejście do człowieka, które liczy się z jego psychiką, ciałem, duchowością
 • w rozumieniu pacjenta uważa za ważną teorię przywiązania
 • sądzi, że głównym czynnikiem leczącym w terapii jest osoba terapeuty oraz bezpieczna relacja między terapeutą a klientem/pacjentem, a techniki terapeutyczne służą w tym pomocą
 • w swojej pracy stosuje podejście integratywne łącząc podejścia humanistyczne, systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, gestalt
 • pracuje z parami metodą EFT (Terapii Skoncentrowanej na Emocjach)
 • lubi pracować ze snami i metaforą
 • interesuje się psychoterapią egzystencjalną poszukującą odpowiedzi na pytania dotyczące wolności, izolacji, odpowiedzialności, sensu życia, nieuniknionej śmierci
 • należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), European Association of Psychotherapy (EAP), Ukraińskiego Towarzystwa Psychoterapeutów (USP), Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST, Ukraińskiej Asocjacji Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (UAEFT)
 • swoją pracę poddaje stałej superwizji
 • prowadzi terapię w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim
 • prowadzi terapię on-line

Kontakt:
e-mail: katrin.miriam@gmail.com
telefon/WhatsApp/Viber/Telegram: +48 577 819 155
Skype: katrin-miriam