Superwizja

Superwizorzy

Witold Simon

Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia NEST

Teoria

Prowadzę superwizję w oparciu o podejście integratywne, z zaakcentowaniem psychoterapii egzystencjalnej, humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej, gestalt oraz behawioralno-poznawczej.

W superwizji za najważniejsze postrzegam to, by osoby superwizujące się pogłębiały refleksję nad sobą, z racji na to, że psychoterapeuta jest istotnym narzędziem w procesie psychoterapii. Rozgraniczam jednak superwizję od psychoterapii własnej.

W superwizji kładę też nacisk na stosowanie odpowiednich technik psychoterapeutycznych jak i adekwatne konceptualizowanie problemów pacjenta oraz procesu terapeutycznego. Niezależnie od formy superwizji, istotne jest dla mnie by było to dobre doświadczenie uczenia się.

Zaświadczenia

Jako że jestem certyfikowanym superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz New Experience for Survivors of Trauma, mogę wystawiać stosowne zaświadczenia dla osób, które ubiegają się o certyfikat SNP PTP lub NEST. Co nie znaczy, że osoby z innych Towarzystw nie mogą brać udziału w superwizji.

Andrzej Miziołek

Superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST

W procesie superwizji proponuję wspólne przyglądanie się takim aspektom terapii, jak:

  • Relacja terapeutyczna
  • Konceptualizacja problematyki pacjenta, kontrakt terapeutyczny, cele terapii, proces terapii
  • Szukanie źródeł trudności terapeuty
  • Poczucie kompetencji terapeuty, budowanie adekwatnego obrazu siebie jako terapeuty
  • Rozpoznawanie myśli automatycznych, schematów i uczuć przeciwprzeniesieniowych doświadczanych w trakcie konkretnego procesu terapii
  • Rozpoznawanie i uznawanie granic odpowiedzialności i wpływu terapeuty na pacjenta
  • Dostosowanie formy terapii i technik terapeutycznych do potrzeb konkretnego pacjenta

Korzystam głównie z perspektywy poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, psychodynamicznej oraz terapii NEST.

Moja praca superwizyjna podlega opiece merytorycznej w ramach szkolenia superwizyjnego.

Jako superwizor-aplikant New Experience for Survivors of Trauma mogę wystawić odpowiednie zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji, poświadczone przez opiekuna merytorycznego szkolenia superwizyjnego.

Stanisław Oziemski

Kateryna Błaszczak

Wiesław Błaszczak

Jestem certyfikowanym superwizorem New Experience for Survivors of Trauma (NEST).

Mam przygotowanie do superwizowania terapeutycznego programu NEST służącego do pracy z ofiarami traumy spowodowanej doświadczeniem przemocy, zaniedbania, straty w tym start okołoporodowych.

W programie wykorzystywane są różne podejścia teoretyczne. Bliskie jest mi podejście narracyjne, eriksonowskie, humanistyczne, egzystencjalne i analityczne. Zajmuję się superwizją procesów indywidualnych jak i grupowych.

Tym, na co szczególnie zwracam uwagę w procesie superwizji są momenty, w których zazwyczaj dobrze radzący sobie terapeuta zaczyna się gubić. Zakładam, że dochodzi wtedy do swoistego złożenia jego narracji z narracją klienta, co utrudnia im proces spotkania i reinterpretacji opowieści. Rolę superwizora postrzegam jako towarzyszenie terapeucie w tworzeniu nowej jakości jego pracy, będącej naturalnym efektem rozwoju.

Dla kogo

Prowadzimy superwizję zarówno dla psychoterapeutów w trakcie szkolenia, jak i doświadczonych psychoterapeutów.

Superwizja indywidualna

Częstotliwość superwizji zależy od doświadczenia psychoterapeuty oraz rodzaju obciążenia klinicznego.

Superwizja grupowa

W superwizji grupowej, oprócz superwizora, może uczestniczyć od dwóch do pięciu osób superwizujących się.

Częstotliwość superwizji zależy od doświadczenia psychoterapeuty oraz rodzaju obciążenia klinicznego.

Superwizja zespołu

W superwizji zespołu, oprócz superwizora, może uczestniczyć cały zespół.

W superwizji zespołu najistotniejsze wydaje się zrównoważone omawianie aspektów klinicznych z jednoczesnym uwzględnieniem znaczenia relacji między poszczególnymi terapeutami.

Superwizja zespołu może się odbywać w Ośrodku Konsonans lub w miejscu pracy superwizowanego zespołu.