Szkolenia

Warsztaty psychologiczne

Warsztaty grupowe są formą zdobywania lub utrwalania umiejętności psychologicznych poprzez doświadczenie. Często zdarza się, że teoretycznie wiemy, jakie zachowania chcielibyśmy stosować w określonych sytuacjach z codziennego życia, w praktyce jednak okazuje się, że zachowujemy się inaczej. Brakuje nam bowiem treningu i wyrobionych przez doświadczenie nawyków. Grupa warsztatowa jest miejscem, gdzie w sposób bezpieczny, pod okiem specjalisty można trenować nowe lub nietypowe dla siebie sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Proponujemy:

Andrzej Miziołek proponuje:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • Trening zastępowania agresji (TZA-ART.)
 • Trening asertywności i umiejętności społecznych
 • Warsztaty komunikacji

Czas trwania warsztatów psychologicznych to 180 minut.

Mira Prajsner proponuje:

 • Warsztaty przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku szkolnym
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
 • Warsztaty na temat pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz Zespołem Aspergera
 • Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców

Szkolenie w psychoterapii grupowej traumy

Przeciętnie dwa razy w roku, the New Experience for Survivors of Trauma (NEST) organizuje szkolenia w psychoterapii grupowej dla osób z doświadczeniem różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia).

Charakter szkolenia

Jest to 60-cio godzinny intensywny trening. Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

 • zajęcia wykładowo-warsztatowe – w jednej dużej grupie (12-16 osób),
 • zajęcia o charakterze pracy własnej – w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Uczestnicy

W szkoleniu w przeszłości uczestniczyli: psycholodzy, psychoterapeuci, psychiatrzy, pedagodzy, doradcy, nauczyciele, księża, pastorzy oraz zakonnice.

Rachunki i zaświadczenia

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Możliwe jest podbicie delegacji.

Liczba uczestników

Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 osób.
Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsc w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

Więcej informacji na temat programu terapeutycznego NEST

 • Simon, W., & Gajowy, M. (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944
 • Simon, W. & Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308
 • strona NEST: http://nest-terapia.eu/

Termin

Szkolenia odbywają się przeważnie co pół roku.
Szczegóły dotyczące nazwisk prowadzących, aktualnej ceny oraz miejsce szkolenia można uzyskać u Witolda Simona.

Zgłoszenia na szkolenie

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o bezpośredni kontakt z Witoldem Simonem.

Wykłady

Witold Simon prowadzi następujące wykłady oraz zajęcia wykładowo-warsztatowe:

 • podstawy psychoterapii
 • kontakt w psychoterapii;
 • psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna;
 • teorie osobowości oraz zaburzeń osobowości;
 • psychopatologia;
 • metodologia badań nad psychoterapią.