Zespół

Andrzej Miziołek

Andrzej Miziołek
 • magister psychologii; trener; certyfikowany psychoterapeuta
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia snu i jedzenia, doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia oraz mających doświadczenie znaczącej straty osobistej, w tym śmierci bliskiej osoby
 • pracuje głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, stosuje także podejście integratywne, wykorzystując elementy terapii systemowej, psychodramę i techniki doświadczeniowe oraz pracę na relacji terapeutycznej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą);
 • ukończył szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART.
 • przeszedł cykl szkoleniowy „Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin”, prowadzony przez Bogdana de Barbaro
 • pracował w roku 2004 jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym
 • w latach 2005-2010 pracował jako psychoterapeuta prowadząc grupy dla osób dotkniętych traumą w programie NEST
 • w latach 2006-2007 pracował jako psycholog rodzinny w świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”
 • w latach 2006-2009 pracował w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia „ASLAN” prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, psychoterapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne
 • w okresie 2012-2013 pracował jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • od roku 2006 do tej chwili prowadzi psychoterapię indywidualną w ramach praktyki własnej
 • przewodniczący New Experience for Survivors of Trauma od 2022 roku
 • prowadzi szkolenia w psychoterapii grupowej NEST
 • prowadzi superwizję indywidualną jako superwizor Stowarzyszenia NEST

Kontakt:
e-mail: andrzej.miziolek@gmail.com
telefon: +48 604 264 338

Witold Simon

urodzony w 1968

 • doktor nauk medycznych; psychiatra, trener, superwizor i psychoterapeuta;
 • prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz grupową dla osób, które zmagają się z depresją, lękiem, problemami z kręgu zaburzeń osobowości, odżywiania, seksualnych lub doświadczyły w swoim życiu przemocy, zaniedbania lub straty ciąży.
 • stosuje podejście integratywne z akcentem na psychoterapię egzystencjalną, humanistyczną, psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą, systemową oraz gestalt.
 • jednak nie techniki terapeutyczne ani nie założenia teoretyczne, a więź między psychoterapeutą a pacjentem/klientem postrzega jako główny czynnik niosący zdrowie i zmianę na drodze do autentyczności;
 • prowadzi psychoterapię własną oraz superwizję zarówno osób kształcących się, jak i doświadczonych psychoterapeutów;
 • prowadzi szkolenia w zakresie:
  • – psychoterapii grupowej;
  • – psychoterapii egzystencjalno-humanistycznej;
  • – teorii osobowości oraz zaburzeń osobowości;
  • – psychopatologii;
  • – metodologii badań nad psychoterapią;
 • główne zainteresowania badawcze: proces psychoterapii, skuteczność psychoterapii, trauma, psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna;
 • psychoterapię i szkolenia prowadzi po polsku i angielsku
 • swoją pracę, zarówno psychoterapię jak i superwizję, poddaje superwizji;
 • adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w latach 2004–2006 oraz 2010–2015;
 • wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych w latach 2007–2010;
 • certyfikat superwizora i psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz New Experience for Survivors of Trauma;
 • certyfikat psychoterapeuty European Association of Psychotherapy oraz American Group Psychotherapy Association;
 • przewodniczący New Experience for Survivors of Trauma w latach 2013-2022;
 • kierownik naukowy kursu psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii a akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 2013 roku.
 • członek Society for Psychotherapy Research;
 • stypendysta Fundacji Fulbrighta (2007), Fundacji Batorego (1997), Projektu Leonardo da Vinci (2002) oraz Centrum Davida M. Kennedy’ego (2010).

Kontakt:
e-mail: witold.simon@wp.pl
telefon: +48 695 852 75

Agata Maria Aleksińska

Agata Aleksińska
 • ur. 1979 r.
 • Psycholog, Psychoterapeuta, Trener Grupowy
 • Ukończyła:
  • 5-letnie studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej SWPS w Warszawie
  • 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
  • 2,5-letnie studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra w Warszawie
 • Certyfikowany specjalista Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 767.
 • Posiada doświadczenie kliniczne związane z zatrudnieniem w placówkach służby zdrowia / PZP, oddziały psychiatryczne /. Odbyła przedcertyfikacyjny 5 miesięczny staż w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • W Ośrodku Konsonans prowadzi:
  • konsultacje indywidualne, dla par, rodziców
  • psychoterapię krótko/długoterminową
  • psychoterapię szkoleniową psychoterapeutów
  • psychoterapię DDA / DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
  • psychoterapię rozwojową – dla osób nie cierpiących na objawy, lecz zainteresowanych lepszym poznaniem siebie
 • Jest w regularnej superwizji klinicznej.  Przez wiele lat była w superwizji dr n.med. Witolda Simona.
 • Przestrzega zasad etycznych.
 • Autor publikacji popularno-naukowych z zakresu psychopatologii i psychoterapii.
 • Uczestnik konferencji naukowych – także w roli osoby mającej własne prezentacje.
 • Odbyła szereg dodatkowych szkoleń, seminariów, m.in. w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych H. Segal w Warszawie, w Ośrodku Intra w / zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach /, w Fundacji ETOH / w zakresie psychoterapii DDA /. Kontynuuje rozwój zawodowy.
 • Zakres pomocy: uporczywy smutek, objawy nerwicowe – nieśmiałość, natręctwa, ataki paniki, zaburzenia osobowości, kryzysy życiowe, problemy w relacji/ach, trudności wychowawcze, objawy somatyczne na podłożu emocjonalnym, urazowe dzieciństwo i poczucie cierpienia, pogubienia w życiu dorosłym.
 • Stosuje techniki terapii psychoanalitycznej /analiza konfliktów wewnętrznych, nieświadomych potrzeb, identyfikacja przeniesienia /, terapii skoncentrowanej na emocjach / identyfikacja emocji wtórnych i pierwotnych, zmiana schematów doświadczania /, terapii poznawczo – behawioralnej /identyfikacja i zmiana dysfunkcyjnych przekonań oraz zachowań odpowiadających za cierpienie lub objaw /. Preferuje pracę w oparciu o relację – wierzy, że może ona być źródłem korektywnego doświadczenia.
 • W razie potrzeby pracuje on-line.

Kontakt:
e-mail: a.aleksinska@gmail.com
telefon: +48 506 159 525

Kateryna Błaszczak

Kateryna Błaszczak
 • psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (certyfikat EAP)
 • terapeuta, superwizor i trener New Experience for Survivors of Trauma (certyfikaty NEST)
 • doktor nauk społecznych, kulturoznawca, psycholog
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych
 • specjalizuje się w terapii par
 • pracuje z osobami po doświadczeniu traum, przemocy, zaniedbania, ran relacyjnych, kryzysów. Pomaga cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości ect.
 • zajmuje się wsparciem osób przeżywającym straty, między innymi bliskiej osoby, ciąży, majątku, pozycji, zdrowia, związku
 • pomaga osobom dotkniętym wojną i emigracją
 • prowadzi szkolenia w zakresie pracy z traumą i terapii grupowej NEST
 • ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) pięcioletni kurs psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin (ZTR) i Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (obecnie Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku)
 • kształciła się w programie pomocy psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych traumą NEST (New Experience for Survivors of Trauma)
 • ukończyła szkolenie w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)
 • ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki oraz Kijowski Państwowy Instytut Kultury
 • doświadczenie kliniczne zdobywała w Zakładzie Terapii Rodzin (ZTR) w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pracując z parami i rodzinami oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia zajmując się osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe oraz zaburzenia osobowości
 • od 2016 r pracuje w Ośrodku Psychoterapii Konsonans w Warszawie
 • w latach 2008-2016 prowadziła prywatny Gabinet Psychoterapii w Kijowie
 • była pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Salomona w Kijowie w latach 2003 – 2014
 • była stypendystką Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla młodych naukowców na Uniwersytecie Warszawskim 2007-2008
 • była organizatorem i współprowadzącą szkoleń NEST w Ukrainie w latach 2004-2018
 • była członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST w latach 2010 – 2022
 • prowadziła warsztaty psychologiczne w Centrum Formacji Duchowej (CFD) w Trzebini w latach 2010-2016
 • bliskie jej jest całościowe podejście do człowieka, które liczy się z jego psychiką, ciałem, duchowością
 • w rozumieniu pacjenta uważa za ważną teorię przywiązania
 • sądzi, że głównym czynnikiem leczącym w terapii jest osoba terapeuty oraz bezpieczna relacja między terapeutą a klientem/pacjentem, a techniki terapeutyczne służą w tym pomocą
 • w swojej pracy stosuje podejście integratywne łącząc podejścia humanistyczne, systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, gestalt
 • pracuje z parami metodą EFT (Terapii Skoncentrowanej na Emocjach)
 • lubi pracować ze snami i metaforą
 • interesuje się psychoterapią egzystencjalną poszukującą odpowiedzi na pytania dotyczące wolności, izolacji, odpowiedzialności, sensu życia, nieuniknionej śmierci
 • należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), European Association of Psychotherapy (EAP), Ukraińskiego Towarzystwa Psychoterapeutów (USP), Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST, Ukraińskiej Asocjacji Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (UAEFT)
 • swoją pracę poddaje stałej superwizji
 • prowadzi terapię w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim
 • prowadzi terapię on-line

Kontakt:
e-mail: katrin.miriam@gmail.com
telefon/WhatsApp/Viber/Telegram: +48 577 819 155
Skype: katrin-miriam

Wiesław Błaszczak

Wiesław Błaszczak
 • doktor psychologii, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Po studiach magisterskich w Instytucie Psychologii KUL podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości oraz psychoterapeutyczną w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie. Aktualnie pracuje w Ośrodku Psychoterapii Konsonans.
 • Szkolił się w pracy narracyjną metodą Self-Confrontation Method H. Hermansa (lata: 1998-2001); w Polskim Instytucie Ericksonowskim (lata: 2005-2008); w Polskim Instytucie Psychodramy (lata: 2009-2011); w międzynarodowym Stowarzyszeniu NEST – The New Experience for Survivors of Trauma (lata 2012-2020) uzyskując tam certyfikaty: terapeuty, superwizora i trenera programu terapeutycznego NEST; w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (lata 2018-2022) uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/1890/2022.
 • Doświadczenie kliniczne zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, zajmując się pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne i osobowości oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych oraz terapią par.
 • Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej głównie z osobami u których występuje nerwica, depresja, zaburzenia osobowości, lęk, strata, stres, trauma, nieprzebaczona wina lub krzywda, kryzys wartości, rozpad związku, niskie poczucie własnej wartości, problemy w podejmowaniu decyzji, skutki mobbingu, trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji, problemy z utrzymaniem trzeźwości.
 • Szczególne zainteresowania to: psychologia narracyjna, psychologiczne aspekty procesu przebaczenia, psychologia stresu, trauma (ze szczególnym uwzględnieniem PTSD i koncepcji posttraumatycznego wzrostu – PTG), skutki zaniedbania emocjonalnego, kryzysy światopoglądowe i egzystencjalne, rozwój w drugiej połowie życia, trzeźwość i uzależnienie.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt:
e-mail: w.blaszczak65@gmail.com
telefon: +48 600 090 773
Skype: w.blaszczak65

Kamil Ciupiński

 • Magister psychologii, psychoterapeuta w szkoleniu.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia doświadczających trudności w relacjach, poczucia braku sensu, zagubienia, pustki, niezadowolenia z życia, zmagających się z lękiem, depresją oraz psychosomatycznymi objawami stresu, a także z zaburzeniami osobowości.
 • Pracuje w nurcie psychoanalitycznym, jungowskim.
 • Szkoli się w ramach 4 letniego kursu psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich. Kurs ten posiada akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.
 • Praktyczne doświadczenie z zakresu psychoterapii oraz psychologii klinicznej zdobywał w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON, Wojskowego Instytutu Medycznego
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Kontakt:
e-mail: k.ciupinski@gmail.com

Paweł M. Mazanka

 • doktor nauk humanistycznych, dyplomowany psychoterapeuta, zrzeszony w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Ukończył całościowe 4-letnie studia „Szkoły Wrocławskiej” (WFOZPiRP) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • prowadzi terapię par i indywidualną dla osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, w tym związanych z życiem seksualnym, przeżywającymi trudności okołodepresyjne lub depresyjne, lęki lub nadmierne napięcia emocjonalne towarzyszące na przykład zaburzeniom osobowości,
 • ukończył szkolenia z zakresu seksuologii oraz zaburzeń seksualnych prowadzone przez dr. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego, podstaw psychoterapii organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji i inne,
 • w 2019 i 2020 roku pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako psychoterapeuta stażysta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania,
 • w 2017 i 2018 roku pracował jako psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej „Rodzina Rodzin”,
 • od 2016 roku bierze udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie NEST – Polska (New Experience of Survivors of Trauma),
 • pracuje głównie psychodynamicznie, chętnie korzysta z technik psychodramy i terapii humanistyczno-egzystencjalnych,
 • otwarty na pracę on-line,
 • praktykę psychoterapeutyczną superwizuje u certyfikowanych specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przestrzega Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP,
 • zainteresowania badawcze: relacja psychoterapeutyczna, czynniki leczące w psychoterapii, psychoterapia psychodynamiczna, wewnętrzny obraz Absolutu u pacjenta uczestniczącego w psychoterapii,
 • pracę terapeutyczną połączył z pracą naukową wokół zagadnienia personalizmu, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych,
 • w wolnych chwilach pływa, strzela z Mossberga i rozmyśla o psychoterapii jako sposobie uwalniania potencjałów.

Kontakt:
e-mail: pawel@mazankapsychoterapia.pl
telefon: 696 011 502
skype: Paweł M. Mazanka

Stanisław Oziemski

Stanisław Oziemski
 • Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, wykładowca i psychoterapeuta. Prowadzi konsultacje, superwizje i terapie. Pomaga osobom w sytuacjach kryzysowych, z objawami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości. Kiedy zawsze coś innego jest ważniejsze od Ciebie. Swoją pracę superwizuje i przestrzega zasad psychologicznego kodeksu etycznego.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, posiada certyfikat psychoterapeuty i jest superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Prowadzi analityczną psychoterapię grupową, jest certyfikowanym, przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Analitykiem Grupowym, członkiem europejskich towarzystw psychoterapeutycznych EGATIN i EFPP.
 • Jest specjalistą psychologiem klinicznym, doświadczonym diagnostą, praktykę rozpoczął w 1999 roku, pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, następnie w Centrum Psychoterapii, Komorowie i innych placówkach Szpitala Nowowiejskiego i Szpitala Wolskiego.
 • Jest doktorem nauk medycznych, wykłady prowadził jako adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest wykładowcą na wydziałach psychologii Uniwersytetu SWPS i WSFiZ w Warszawie.

Kontakt:
e-mail: s.oziemski@wp.pl
telefon: +48 602 608 641