Superwizja indywidualna


Częstotliwość superwizji zależy od doświadczenia psychoterapeuty oraz rodzaju obciążenia klinicznego.

Superwizję prowadzą Witold Simon, Andrzej Miziołek, Stanisław Oziemski, Kateryna Błaszczak, Wiesław Błaszczak