Wiesław Błaszczak

 • Błaszczak, W. (2019). Psychologiczna analiza zachowań parapedofilnych / Психологічний аналіз парапедофільної поведінки / Psychological analysis of parapedophilic behaviors. XVIII Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, wykład,
 • Błaszczak, W. (2018). Kryzys połowy życia: fakty i mity / Криза середини життя. Факти та міти / A midlife crisis: Facts and myths. XVII Międzynarodowa Konferencja NEST, Lwów, Ukraina, wykład,
 • Błaszczak, W. & Gonchar, K. (2016). Przywiązanie w relacjach terapeutycznych, granice więzi terapeutycznej / Attachment in the psychotherapeutic relationship, limits of the therapeutic bond. XIV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, Polska, wykład,
 • Błaszczak, W., Simon, W., Szigeti-Ferenczy, J., & Winkler, A. (2016). Encountering the Other: Ongoing challenge for becoming myself. XIV International NEST Congress, Zakopane, panel,
 • Błaszczak, W. (2015). Sumienie i superego – dwie strony jednej rzeczywistości / Conscience and superego – two sides of one reality. XIII Międzynarodowa Konferencja NEST, Velehrad, Czechy, wykład,
 • Błaszczak, W. (2014). Osobowość a religijność / Personalisty and religiosity. XII Międzynarodowa Konferencja NEST, Preszów, Słowacja, wykład,
 • Błaszczak, W., Forgáč, M., Kulczyńska, A., Simon, W., & Winkler, A. (2014). Religious phantasms as the way of abandoning the self. XII International NEST Congress, Prešov, Słowacja, panel,
 • Błaszczak, W. (2013). Rozwój po traumie / Posttraumatic growth. XI Międzynarodowa Konferencja NEST, Trzebinia, Polska, wykład,
 • Błaszczak, W. (2007). Psychoterapia a życie duchowe. XIV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2007 „Samoświadomość” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL, Lublin, wykład,
 • Błaszczak, W. (2006). Gdy religijność szkodzi. XIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2006 „Oblicza cierpienia – ujęcie interdyscyplinarne” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL, Lublin, wykład,
 • Błaszczak, W. (2003). Narrative Aspects of Reaction to Life Threatening Situations in the Frame of Hobfoll’s Stress Model. 24th International Conference Stress and Anxiety, Lizbona, Portugalia, poster,
 • Błaszczak, W. (2003). Narracyjne aspekty psychologicznych badań nad duchowością. III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej „Człowiek – jedna czy wiele narracji?”, Święta Katarzyna, wykład,
 • Błaszczak, W. (2002). Pozycja self a reinterpretacja doświadczeń traumatycznych. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, wykład,
 • Błaszczak, W. (2001). Radzenie sobie ze stresem w kontekście teoretycznych i empirycznych badań nad procesem przebaczenia. Ogólnopolska konferencja naukowa „Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia” organizowana przez Sekcję Psychologii Zdrowia i Choroby Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Katedrę psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Wisła, wykład,
 • Błaszczak, W., Kołodziej J. (2001). Zdrowie i choroba jako efekt wpływu religijności na osobowość. XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Integracja Psychiatrii”, Kraków, wykład,
 • Błaszczak, W. (2001). Narracyjne odkrywanie prawdy o swoim życiu w terapii Metodą Konfrontacji z Sobą H. Hermansa. Konferencja „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości” organizowana przez Katedrę Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego, Śródborów, wykład,
 • Błaszczak, W. (2001). Koncepcja posttraumatycznego wzrostu. Ogólnopolska konferencja naukowa „Profilaktyka i terapia zaburzeń w kontekście sytuacji traumatycznych” organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, wykład,
 • Błaszczak, W. (2000). Wartościować, aby wartościowo kryzysować, czyli coś o zagrożeniu życia i Metodzie Konfrontacji z Sobą Huberta Hermansa. Konferencja „Z ciemności w światłość – z kryzysu ku pełni” organizowana przez Koło Nauk Psychologicznych „Anima”, działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, wykład,
 • Błaszczak, W. (2000). Crisis and reevaluation of life threatening situation. First International Conference on the Dialogical Self organizowana przez Department of Clinical and Personality Psychology Catholic University of Nijmegen, Nijmegen, Holandia, wykład,
 • Błaszczak, W. (2000). Kryzys wywołany doświadczeniem realnego zagrożenia życia jako szansa rozwoju. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji zagrożenia – kryzysy, katastrofy, kataklizmy.” organizowana przez Katedrę Psychologii Ogólnej i Psychologii Pracy Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn, wykład,
 • Błaszczak, W. (1999). Interpretacja i reinterpretacja doświadczenia zagrożenia życia. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, wykład,
 • Błaszczak, W. (1998). Przebaczenie w procesie terapeutycznym. Otwarte zebranie Zakładu Psychologii Osobowości, Lublin, wykład,