Agata Maria Aleksińska

 • Aleksińska, A. M. (2018). Psychoterapia skoncentrowana na emocjach – czym jest neohumanistyczna terapia EFT? Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Kwalifikowaną psychoterapią zajmuję się od wielu lat. W mojej praktyce psychoterapeutycznej zauważyłam, iż zdarzają się sytuacje, kiedy wgląd oraz poznawcza restrukturyzacja nie leczą.
 • Aleksińska, A. M. (2013). Depresja – modne zaburzenie, czy poważne schorzenie kliniczne? Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Przychodzi pacjent do gabinetu i pyta – czy to depresja? Spotykam na ulicy koleżankę, w potoku słów co drugie – „mam depresję”.
 • Aleksińska, A. M. (2010). Osobowość – na czym polega zaburzenie antyspołeczne? Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Wbrew powszechnie przyjętym skojarzeniom nie wszystkie jednostki antyspołeczne to kryminaliści i nie wszyscy kryminaliści to osobowości antyspołeczne.
 • Aleksińska, A. M. (2009). Dysocjacje, czyli zaburzenia pamięci na tle emocjonalnym. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Miłośnicy polskiego kina z pewnością przypominają sobie scenę z filmu: „C. K. Dezerterzy”, gdzie kilkakrotnie pytany o dane osobowe żołnierz konsekwentnie odpowiada: „Ich weiss nich”. W sposób świadomy symulował amnezję. Był to jego sposób radzenia sobie z sytuacją przesłuchania. Zdarza się jednak, że poddany silnemu stresowi człowiek doświadcza zaburzeń pamięci, a nawet tożsamości na skutek działania blokady poznawczej. Informacje uznawane za zagrażające stają się niedostępne jego świadomości.
 • Aleksińska, A. M. (2009). Przeszkody w rozwoju autonomii godnościowej. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  „Jaki jest pierwszy obowiązek człowieka? Odpowiedź jest krótka – być sobą.
 • Aleksińska, A. M. (2008). Jestem sprawny w sposób niepełny – portrety i problemy osoby niepełnosprawnej. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Jako psycholog pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Uczestniczę w realizacji projektu EFS`u: „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla niepełnosprawnych”.
 • Aleksińska, A. M. (2008). Moczenie nocne – diagnoza kliniczna i metody leczenia. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Moczenie jest jednym z wielu, nieuniknionym elementem okresu niemowlęctwa, dzieciństwa. W którym momencie należy upatrywać się w nim zaburzenia, wprowadzić diagnozę kliniczną, jakie wprowadzić leczenie?
 • Aleksińska, A. M. (2008). Co to jest zdrowie psychiczne? Eksperyment Rosenhana. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Psycholog, szczególnie psycholog kliniczny, który współpracuje z psychiatrą, zobowiązany jest do określania różnicy pomiędzy zdrowiem, a chorobą psychiczną.
 • Aleksińska, A. M. (2008). Padaczka w gabinecie psychoterapeuty. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Jakie sytuacje spotykają epileptyka? Czy psychoterapeuta może pomóc człowiekowi, który z powodu epilepsji doświadcza trudności życiowych? Jaka postawa psychoterapeuty w takiej sytuacji jest pożądana?
 • Aleksińska, A. M. (2008). Zaburzenia mechanizmów samoregulacji u osób uzależnionych od alkoholu. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Wyodrębnić można wiele form zaburzeń samoregulacji, nadużywanie alkoholu należy do szczególnie destruktywnych i groźnych.
 • Aleksińska, A. M. (2007). Scenariusz w umyśle zapisany. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  „W języku polskim mówimy niestety „kocham się w kimś”, to znaczy kocham siebie w nim.
 • Aleksińska, A. M. (2007). Zamienić przymus (żądanie) na preferencję – czyli racjonalno-emotywna psychoterapia A. Ellisa. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Jakość życia człowieka jest motywem rozważań wielu dziedzin. Albert Ellis w swojej racjonalno-emotywnej koncepcji psychoterapii pokazuje istotne znaczenie przekonań dla jakości funkcjonowania człowieka.
 • Aleksińska, A. M. (2007). Pojęcie jakości życia. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Człowiek formułuje cele, dąży do samorealizacji. Korzysta z dostępnych narzędzi w tym zakresie, na przykład z oferty szkoleń i warsztatów obejmujących tematykę rozwoju wewnętrznego.
 • Aleksińska, A. M. (2007). Koncepcje osobowości – rozwój, funkcjonowanie, źródła zaburzeń. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Osobowość jest terminem wieloznacznie rozumianym i różnorodnie definiowanym.
 • Aleksińska, A. M. (2007). Dylematy etyczne zawodu psychologa. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl
  Etyka stanowi zbiór zasad i norm, które wyznaczają sposób postępowania człowieka w danej sytuacji. Ma ona szczególne znaczenie w dziedzinach, które odnoszą się do relacji dwojga ludzi, czyli na przykład w zawodach: lekarz, socjolog, nauczyciel, a także, a raczej przede wszystkim – psycholog.
 • Aleksińska, A. M. (2006). Zjawisko dysleksji i jego obszar. Opublikowano w: http://www.psychologia.net.pl