Warsztaty psychologiczne


Warsztaty grupowe są formą zdobywania lub utrwalania umiejętności psychologicznych poprzez doświadczenie. Często zdarza się, że teoretycznie wiemy, jakie zachowania chcielibyśmy stosować w określonych sytuacjach z codziennego życia, w praktyce jednak okazuje się, że zachowujemy się inaczej. Brakuje nam bowiem treningu i wyrobionych przez doświadczenie nawyków. Grupa warsztatowa jest miejscem, gdzie w sposób bezpieczny, pod okiem specjalisty można trenować nowe lub nietypowe dla siebie sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Proponujemy:

Andrzej Miziołek proponuje:

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych
  • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
  • Trening zastępowania agresji (TZA-ART.)
  • Trening asertywności i umiejętności społecznych
  • Warsztaty komunikacji

Czas trwania warsztatów psychologicznych to 180 minut.