Farmakoterapia

Konsultacje psychiatryczne

Jeżeli przyjmujesz obecnie jakieś leki psychiatryczne (psychotropowe) lub jeżeli ktoś sugerował Ci wizytę u psychiatry, to zapraszamy na konsultację psychiatryczną. Pomoże Ci ona rozstrzygnąć czy rzeczywiście potrzebujesz leków psychiatrycznych, a jeżeli tak to w jakiej dawce mogą być one dla Ciebie pomocne.

Proces konsultacji psychiatrycznej może zająć od jednej do trzech sesji.

Leczenie psychiatryczne

Czasami, w uzasadnionych przypadkach wskazane jest długo- lub krótkoterminowe przyjmowanie różnego rodzaju leków psychiatrycznych (psychotropowych). Systematyczne leczenie psychiatryczne zwiększa szansę na ustąpienie objawów oraz na remisję choroby. Elementem leczenia psychiatrycznego jest nauka wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych o nadciągającym kryzysie psychicznym.

Psychiatrą pracującym w ośrodku Konsonans jest Witold Simon.