Witold Simon

 • Simon, W. (2018). Being true to oneself in a chaotic world. Can psychotherapy facilitate it or rather hamper it? XVI International NEST Congress, Lwów, Ukraina, wykład
 • Błaszczak, K., Simon, W., Sližová, D., & Winkler, A. (2017). What NEST therapy is and is not: reflections based on selected clinical aspects. XV International NEST Congress, Zakopane, panel,
 • Błaszczak, W., Simon, W., Szigeti-Ferenczy, J., & Winkler, A. (2016). Encountering the Other: Ongoing challenge for becoming myself. XIV International NEST Congress, Zakopane, panel,
 • Kaczmar, E., Leśniak, J., Omelchenko, E., & Simon, W. (2015). Trauma of war and transgenerational trauma. XIII International NEST Congress, Velehrad, Czechy, panel,
 • Śliwka, P. & Simon, W. (2014). Markov Chains as a tool measuring effectiveness of psychotherapy process. Biomat conference of Polish Academy of Science, Bedlewo, wykład,
 • Domaradzki, P., Pan, N., Simon, W., & Winkler, A. (2014). Therapeutic relationship from various psychotherapeutic perspectives (Gestalt, systemic therapy, psychoanalysis, integrative approach, existential therapy) – and its meaning in the NEST program. XII International NEST Congress, Prešov, Słowacja, panel,
 • Błaszczak, W., Forgáč, M., Kulczyńska, A., Simon, W., & Winkler, A. (2014). Religious phantasms as the way of abandoning the self. XII International NEST Congress, Prešov, Słowacja, panel,
 • Simon, W. (2013). Psychoterapia osób z depresją – proces odzyskiwania siebie.. Konferencja MOPR, Siedlce, wykład,
 • Simon, W. (2013). On dying. XI International NEST Congress, Trzebinia, wykład,
 • Simon, W. (2012). Terapia grupowa dla osób z doświadczeniem traumy. Konferencja Uniwersytetu Opolskiego, Opole, wykład,
 • Simon, W. (2012). Horror vacui of borderline experience: Depersonalization in the face of trauma. X International NEST Congress, Lwów, Ukraina, wykład,
 • Simon, W. (2012). Complex trauma. X International NEST Congress, Lwów, Ukraina, wykład,
 • Gajowy, M., & Simon, W. (2011). Jak pomóc pacjentowi zagrożonemu deterioracją – prezentacja oprogramowania monitorującego skuteczność psychoterapii z sesji na sesję. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice, wykład,
 • Simon, W., Lambert, M. J., Busath, G., Harris, M., & Vazquez A. (2011). Skuteczność informacji zwrotnej w warunkach psychoterapii ambulatoryjnej na oddziale psychiatrycznym. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice, wykład,
 • Simon, W. (2011). Ethical therapist. IX International NEST Congress, Trzebinia, warsztat,
 • Simon, W. (2011). Authentic psychotherapist. IX International NEST Congress, Trzebinia, wykład,
 • Simon, W. (2011). Znaczenie badań nad psychoterapią w pracy klinicysty. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa, wykład,
 • Simon, W. (2010). Psychopatologia i psychoterapia w krajach zachodnich. Sympozjum SNP PTP, Warszawa, panel,
 • Simon, W. (2010). Syndrom postaborcyjny. Sympozjum SNP PTP Sympozjum, Warszawa, panel,
 • Gajowy, M., Simon, W., Sobański, J. A., Śliwka, P., Sala, P., Żak, W., Klasa, K., & Lambert, M. J. (2010). Polska walidacja Kwestionariusza wyniku (Outcome Questionnaire, OQ-45.2): badanie wieloośrodkowe. XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, wykład,
 • Śliwka, P., Gajowy, M., & Simon, W. (2010). Ocena skuteczności psychoterapii grupowej dla dorosłych pacjentów ambulatoryjnych, którzy doświadczyli przemocy, zaniedbania i/lub strat okołoporodowych – roczna naturalistyczna katamneza. XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, wykład,
 • Sobański, J. A., Klasa, K., Simon, W., Aleksandrowicz, J. W., & Rutkowski, K. (2010). Kwalifikacja do psychoterapii i ocena wyników leczenia zaburzeń nerwicowych: kwestionariusze objawowe KO”0”, KSIII, OQ-45.2, kwestionariusze osobowości KON-2006 i NEO-PI-R. XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, wykład,
 • Simon, W. (2010). Towards authenticity: Beyond the traditional psychotherapy outcome, American Group Psychotherapy Association, Annual Meeting, San Diego, CA, USA, warsztat,
 • Brimhall, A., Lambert, M. J., & Simon, W. (2009). Predicting psychotherapy outcomes in adult, eating disordered inpatients: Comparing empirical and rational algorithms of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2). Society for Psychotherapy Research regional meeting, Utah Valley University, Orem, UT, USA, poster,
 • Vazquez, A., Harris, M., Lambert, M. J., & Simon, W. (2009). The accuracy of the rationale and empirical algorithms of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) in predicting psychotherapy deterioration: Randomized controlled study in an outpatient psychiatric community setting. Society for Psychotherapy Research regional meeting, Utah Valley University, Orem, UT, USA, poster,
 • Simon, W. (2009). Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders: A meta-analytic review. American Psychiatric Association, Annual Meeting, San Francisco, CA, USA, wykład,
 • Simon, W. (2009). Principles of existential supervision. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Simon, W. (2009). Supervision: Power struggle or the story of alliance – unspoken issue. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Simon, W. (2009). Existential aspects of the group program for adults with traumatic experiences. American Group Psychotherapy Association, Annual Meeting, Chicago, IL, USA, wykład,
 • Simon, W. (2008). Psychiatrist, psychotherapist, and researcher: How it is balanced in Europe. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Sobański, J. A., Müldner-Nieckowski, Ł., Klasa, K., Mielimąka, M., Simon, W., Aleksandrowicz J. W., & Rutkowski, K. (2008). Wieloaspektowa ocena efektów psychoterapii: kwestionariusze objawowe, osobowości, kompetencji społecznych, jakości życia seksualnego, wsparcia społecznego. Konferencja SNP PTP, Wisła, poster,
 • Sobański, J. A., & Simon W. (2008). Adaptacja Kwestionariusza Wyniku (OQ-45.2) w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Konferencja SNP PTP, Wisła, poster,
 • Simon, W., & Sobański, J. A. (2008). Zbieżność pomiarów przed rozpoczęciem leczenia w oddziale dziennym dokonywanych za pomocą kwestionariuszy objawowych OQ-45.2 oraz KO. Konferencja SNP PTP, Wisła, poster,
 • Simon, W. (2008). Mourning the Person One Could Have Become: The existential transition for the psychotherapy clients experienced by abuse or neglect. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Simon, W. (2007). Group therapy for people with traumatic experiences. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Simon, W. (2007). The abuse of psychiatry in Central and East Europe under the communist rule. Marquette University, Milwaukee, WI, USA, wykład,
 • Simon, W., Gajowy, M., & Śliwka, P. (2007). The effectiveness of attenuation of disadvantageous pair bonding from the past. Society for Psychotherapy Research Annual Meeting, Madison, WI, poster,
 • Simon, W. (2007). The eclectic individual psychotherapy of a dysthymic patient: The case study. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Simon, W. (2007). The abuse of psychiatry in Central and East Europe under the communist rule. Brigham Young University, Provo, UT, USA, wykład,
 • Simon, W. (2005). Katamneza terapii behawioralno-poznawczej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa, wykład,
 • Simon, W. (2005). Psychology of ego development and defense mechanisms. Kiev University, Kijów, Ukraina, wykład,
 • Simon, W. (2005). Cognitive-behavioral psychotherapy and techniques. IV International NEST Congress, Zlate Hory, Czechy, wykład,
 • Simon, W. (2005). Relaxation procedures. IV International NEST Congress, Zlate Hory, Czechy, wykład,
 • Simon, W. & Siwiak-Kobayashi, M. M. (2004). Activity versus helplessness motivational factors and the psychotherapeutic change. European Congress for Psychotherapy, Amsterdam, Holandia, wykład,
 • Siwiak-Kobayashi, M. M., & Simon, W. (2004). Sense of coherence and the effects of the inpatient integrative cognitive-behavioural psychotherapy. European Congress for Psychotherapy, Amsterdam, Holandia, wykład,
 • Simon, W. (2004). Doświadczenie wcześniejszej psychoterapii a wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych. XLI Zjazd PTP, Warszawa, wykład,
 • Simon, W. (2004). Dynamika relacji sprawców, ofiar i obserwatorów przemocy – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Sympozjum SNP PTP, Jurata, warsztat,
 • Simon, W. (2004). Przyszłe merytoryczne i organizacyjne problemy polskiej psychoterapii. Sympozjum SNP PTP, Jurata, panel,
 • Gajowy, M., Simon, W., & Winkler, A. (2003). Triangular setting of abuse – perpetrator, victim and observer – and its transgenerational transmission. ISPCAN Conference on Child Abuse and Neglect, Warsaw, wykład,
 • Simon, W. (2003). Evidence based group psychotherapy. II International NEST Congress, Ustroń, Poland, wykład,
 • Sala, P., & Simon, W. (2003). Motywacja u chorych z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się. Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP, Szczyrk, Poland, poster,
 • Simon, W. (2002). Motivation for group cognitive-behavioral psychotherapy. 18. World Congress of Psychotherapy, Trondheim, Norway, wykład,
 • Simon, W. (2002). Group therapy for people damaged by abuse, neglect, pregnancy loss. 18. World Congress of Psychotherapy, Trondheim, Norway, wykład,
 • Siwak-Kobayashi, M. M., Sala, P., & Simon, W. (2002). Eating disorders: Motivation to treatment and outcome of inpatient psychotherapy. 12. World Congress of Psychiatry, Yokohama, Japan, poster,
 • Simon, W. (2002). Przemoc i rodzina. Dzieci niepełnosprawne wobec cierpienia. Formy pomocy psychologicznej. Sympozjum Uniwersytetu Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, wykład,
 • Gajowy, M., & Simon, W. (2002). Motywacja do psychoterapii jako czynnik wpływający na wyniki leczenia terapią behawioralno-poznawczo-społeczną. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, wykład,
 • Gajowy, M., & Simon, W. (2002). Analiza myśli automatycznych w grupowej terapii zaburzeń afektywnych w stylu poznawczym. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, wykład,
 • Simon, W. (2001). Jak żyć z osobą upośledzoną umysłowo lub chorą psychicznie. Sympozjum Uniwersytetu Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, wykład,
 • Simon, W. (2001). Metody standaryzowanej oceny klinicznej SCL-90. Kkurs CMPK, Warszawa, wykład,
 • Simon, W. (2000). Sen a stres. Sympozjum Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa, wykład,
 • Simon, W., & Gajowy, M. (2000). The time-limited group psychotherapy. World Psychiatric  Association conference: „Development of young psychiatrists”, Konstancin-Jeziorna, Poland, poster,
 • Simon, W. (1999). Attenuating unnecessary pair bonding to improve intimacy. Congress for the Family, Library of Foreign Literature, Moscow, Russia, warsztat.