Agata Maria Aleksińska

Agata Aleksińska
 • ur. 1979 r.
 • Psycholog, Psychoterapeuta, Trener Grupowy
 • Ukończyła:
  • 5-letnie studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej SWPS w Warszawie
  • 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
  • 2,5-letnie studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra w Warszawie
 • Certyfikowany specjalista Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 767.
 • Posiada doświadczenie kliniczne związane z zatrudnieniem w placówkach służby zdrowia / PZP, oddziały psychiatryczne /. Odbyła przedcertyfikacyjny 5 miesięczny staż w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • W Ośrodku Konsonans prowadzi:
  • konsultacje indywidualne, dla par, rodziców
  • psychoterapię krótko/długoterminową
  • psychoterapię szkoleniową psychoterapeutów
  • psychoterapię DDA / DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
  • psychoterapię rozwojową – dla osób nie cierpiących na objawy, lecz zainteresowanych lepszym poznaniem siebie
 • Jest w regularnej superwizji klinicznej.  Przez wiele lat była w superwizji dr n.med. Witolda Simona.
 • Przestrzega zasad etycznych.
 • Autor publikacji popularno-naukowych z zakresu psychopatologii i psychoterapii.
 • Uczestnik konferencji naukowych – także w roli osoby mającej własne prezentacje.
 • Odbyła szereg dodatkowych szkoleń, seminariów, m.in. w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych H. Segal w Warszawie, w Ośrodku Intra w / zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach /, w Fundacji ETOH / w zakresie psychoterapii DDA /. Kontynuuje rozwój zawodowy.
 • Zakres pomocy: uporczywy smutek, objawy nerwicowe – nieśmiałość, natręctwa, ataki paniki, zaburzenia osobowości, kryzysy życiowe, problemy w relacji/ach, trudności wychowawcze, objawy somatyczne na podłożu emocjonalnym, urazowe dzieciństwo i poczucie cierpienia, pogubienia w życiu dorosłym.
 • Stosuje techniki terapii psychoanalitycznej /analiza konfliktów wewnętrznych, nieświadomych potrzeb, identyfikacja przeniesienia /, terapii skoncentrowanej na emocjach / identyfikacja emocji wtórnych i pierwotnych, zmiana schematów doświadczania /, terapii poznawczo – behawioralnej /identyfikacja i zmiana dysfunkcyjnych przekonań oraz zachowań odpowiadających za cierpienie lub objaw /. Preferuje pracę w oparciu o relację – wierzy, że może ona być źródłem korektywnego doświadczenia.
 • W razie potrzeby pracuje on-line.

Kontakt:
e-mail: a.aleksinska@gmail.com
telefon: +48 506 159 525