Stanisław Oziemski

  • Oziemski, S. (2019). Ontologicznie i psychoterapeutycznie o uczuciach w procesie kształtowania tożsamości człowieka, XV Trójkonferencja „Zależność, miłość, separacja”, Konferencja Trzech Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa, PGE Narodowy, wykład.
  • Oziemski, S. (2019). Specyfika procesu długoterminowej psychoterapii zaburzeń osobowości. IX Sympozjum Naukowe Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa, IPiN, wykład.