Stanisław Oziemski

  • Oziemski, S. (2015). Objawy depresyjne pacjenta w reakcji na informację o stracie. Puls Medycyny, 8
  • Oziemski, S. (2015). Cechy masochistyczne – brak współpracy ze strony pacjenta. Puls Medycyny, 6
  • Oziemski, S. (2015). Aktywnie wobec zachowań symbiotycznych pacjenta. Puls Medycyny, 3
  • Oziemski, S. (2015). Diagnoza psychodynamiczna w praktyce ogólnomedycznej. Puls Medycyny, 2
  • Oziemski, S. (2014). Jak reagować na psychopatyczne zachowania pacjenta. Puls Medycyny, 4
  • Oziemski, S. & Anisimowicz, A. (2006). Akustyczne cechy fali dźwięku mowy jako wskazówki diagnostyczne ryzyka samobójstwa w przebiegu depresji. Wiadomości Psychiatryczne, 9, (3)
  • Urbaś, P. & Oziemski, S. (2005). Zaburzenia ciągłości uwagi, giętkości psychicznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii jako predykator długoterminowej strategii leczenia. Psychiatria, 2, (2)
  • Oziemski, S. (2005). Reaktywność jako temperamentalny czynnik ryzyka u osób z zaburzeniami nerwicowymi, Wiadomości Psychiatryczne, 8 (1)
  • Kokoszka, A., Krotkiewicz, H., Rosati, A., Oziemski, S., Staniszewski, K. & Sochacki, J. (2005). Ogólny zespół nerwicowy – koncepcja i jej zastosowanie w praktyce klinicznej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 5, (4)
  • Oziemski, S. (2002). Reaktywność jako właściwość temperamentalna a akustyczne cechy fali dźwięku mowy. Studia Psychologica, 3, (3);