Motywacja a psychoterapia

Simon, W., Marchewka, D., & Sala, P. (2002). Motywacja a psychoterapia. Psychoterapia, 4 (123), 5-22,

Streszczenie:
W artykule przedstawiono różnorakie teorie motywacji oraz kierunki badań nad motywacją. Scharakteryzowano poszczególne rodzaje motywacji – ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów motywacji w psychoterapii – oraz czynniki motywacyjne wpływające na przebieg terapii. Dokonano również zestawienia etapów zachowania i procesu terapii w kontekście motywacji. Zaprezentowano czynniki motywacyjne istotne w selekcji do psychoterapii oraz techniki terapeutyczne zwiększające motywację pacjenta.
Słowa kluczowe: motywacja, psychoterapia