Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część II: rodzaje wielkość efektu, testowanie homogeniczności, zmienne mediujące i moderujące.

Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część II: rodzaje wielkość efektu, testowanie homogeniczności, zmienne mediujące i moderujące. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 13-24,

Streszczenie:
Jest to drugi artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W pracy przedstawiono różne rodzaje wielkości efektu oraz omówiono procedury wzajemnego przeliczania ich wartości. Zaprezentowano również sposób obliczania binominalnej wielkości efektu. Ponadto, zestawiono ze sobą wielkość efektu oraz istotność statystyczną. Zaprezentowano też procedurę testowania homogeniczności meta-analizy. Omówiono również rolę zmiennych mediujących i moderujących w meta-analizie.
Słowa kluczowe: meta-analiza, psychoterapia, wielkość efektu, binominalna wielkość efektu, testowanie homogeniczności, zmienne mediujące i moderujące.