Eklektyczna psychoterapia indywidualna pacjentki z dystymią – opis przypadku

Simon, W. (2006). Eklektyczna psychoterapia indywidualna pacjentki z dystymią – opis przypadku, Psychiatria Polska, 3 (40), 515-538,

Streszczenie:
Artykuł zawiera opis przypadku eklektycznej psychoterapii indywidualnej pacjentki z dystymią. W procesie terapeutycznym integrowano elementy następujących podejść psychoterapeutycznych: psychodynamicznego, behawioralno-poznawczego, systemowego, interpersonalnego, egzystencjalnego oraz Gestalt. W pracy omówiono: historię leczenia pacjentki, diagnozę dystymii, wskazania do rozpoczęcia psychoterapii, przebieg poszczególnych sesji. Ujęto także autoanamnezę, czynniki sprzyjające rozwojowi zaburzeń, czynniki wyzwalające i podtrzymujące zespół objawów, cechy osobowości. Przedstawiono zakładane i osiągnięte cele terapeutyczne oraz stosowane techniki terapeutyczne.
Słowa kluczowe: przypadek, psychoterapia indywidualna, eklektyzm, dystymia