Warsztaty psychologiczne


Warsztaty grupowe są formą zdobywania lub utrwalania umiejętności psychologicznych poprzez doświadczenie. Często zdarza się, że teoretycznie wiemy, jakie zachowania chcielibyśmy stosować w określonych sytuacjach z codziennego życia, w praktyce jednak okazuje się, że zachowujemy się inaczej. Brakuje nam bowiem treningu i wyrobionych przez doświadczenie nawyków. Grupa warsztatowa jest miejscem, gdzie w sposób bezpieczny, pod okiem specjalisty można trenować nowe lub nietypowe dla siebie sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Proponujemy:

Andrzej Miziołek proponuje:

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych
  • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
  • Trening zastępowania agresji (TZA-ART.)
  • Trening asertywności i umiejętności społecznych
  • Warsztaty komunikacji

Czas trwania warsztatów psychologicznych to 180 minut.

Mira Prajsner proponuje:

  • Warsztaty przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku szkolnym
  • Zajęcia z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
  • Warsztaty na temat pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz Zespołem Aspergera
  • Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców