Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część III: losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, binominalna wielkość efektu, przycinanie danych, replikacje, przykłady meta-analiz.

Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część III: losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, binominalna wielkość efektu, przycinanie danych, replikacje, przykłady meta-analiz. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 25-32,

Streszczenie:
Jest to trzeci artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W części tej dokonano prezentacji losowego i stałego modelu wielkości efektu. Opisano również procedurę ważenia wielkości efektu względem wielkości próby oraz procedurę przycinania danych. Omówiono również kryteria replikacji. Na koniec, podano przykłady badań meta-analitycznych dotyczących psychoterapii ilustrujące przedstawione zagadnienia metodologiczne.
Słowa kluczowe: meta-analiza, psychoterapia, losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, przycinanie danych