Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część I: pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych

Simon, W. (2010). Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część I: pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych. Psychiatria i Psychoterapia, 2 (6), 3-12,

Streszczenie:
Jest to pierwszy artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W tej części omówiono podstawowe założenia meta-analizy, w tym ograniczenia tej procedury. Opisano proces stawiania adekwatnych pytań badawczych. Zaprezentowano zasady kierujące, leżącym u podłoża meta-analizy, przeglądem literatury. Przedstawiono również sugestie dotyczące kodowania danych.
Słowa kluczowe: meta-analiza, psychoterapia, pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych