Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Nowa grupa superwizyjna

Prowadzący

Wiesław Błaszczak, doktor psychologii, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor i trener programu NEST

Miejsce

Konsonans. Ośrodek Psychoterapii, ul. Kabacki Dukt 7/41 (II piętro), Warszawa (Kabaty)

Terminy

raz w miesiącu,
piątki 12:00-14:00,
29-go marca, 12-go kwietnia, 24-go maja, 28-go czerwca 2023 r.,
przerwa wakacyjna: lipiec, sierpień,
terminy od września do końca roku zostaną podane w czerwcu.

Ilość osób

Trzy

Koszt jednego spotkania

300 PLN od osoby

Zasady pracy grupy

 1. Wszystkie spotkania odbywają się w Ośrodku Konsonans bez możliwości pracy zdalnej.
 2. Wszystkie spotkania są płatne. Bez konsekwencji finansowych można opuścić maksymalnie jedno spotkanie.

Spotkanie kwalifikacyjne

W formie indywidualnej superwizji w Ośrodku Konsonans. Koszt 260 PLN za 50 minut

Kontakt

tel.: 600090773, mail: w.blaszczak65@gmail.com

Zapraszamy do współpracy – Wynajem Gabinetu Psychoterapia

wynajem gabinetu psychoterapia


Jako współgospodarze Konsonansu zapraszamy do współpracy tych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów, którzy byliby zainteresowani wynajęciem u nas gabinetu do psychoterapii.

Konsonans mieści się na Ursynowie, przy ul. Kabacki Dukt 7/41 (II piętro). To tylko 3 minuty od stacji Metro Kabaty.

Dysponujemy dwoma pokojami (jeden na terapię indywidualną, a drugi na terapię grupową lub indywidualną).

Koszty wynajmu pojedynczego gabinetu do psychoterapii zależą od liczby godzin/dni w skali miesiąca, w których to terapeuta korzysta z danego gabinetu i oscylują od 30 pln za godzinę (w przypadku pojedynczej przedpołudniowej godziny) do 350 zł za miesięczne wynajęcie modułu godzin raz w tygodniu w dzień powszedni w godzinach popołudniowych.

Osobom wynajmującym gabinet do psychoterapii zapewniamy:

 • swobodny dostęp do pokoju w umówionych godzinach (niezależny klucz),
 • obecność zdjęcia i opisu na naszej stronie WWW,
 • możliwość powieszenia do dwóch swoich certyfikatów,
 • kawę, herbatę, chusteczki higieniczne,
 • stałą cenę najmu przez co najmniej 12 miesięcy,
 • rachunek za najem,
 • miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Od osób wynajmujących gabinet do psychoterapii oczekujemy:

 • dostarczenia zaświadczenia o pracy pod superwizją,
 • dostarczenia kopii aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie działalności terapeutycznej i/lub lekarskiej

Przed rozpoczęciem współpracy będziemy chcieli podpisać stosowną umowę najmu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z jednym z nas.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Konsonans

Andrzej Miziołek
(psycholog, psychoterapeuta, PTTPB, NEST)
604 264 338, andrzej.miziolek@gmail.com

Witold Simon
(psychiatra, psychoterapeuta, superwizor, SNP PTP, SPR, AGPA, NEST, EAP).
695 852 751, witold.simon@wp.pl

Psychoterapia grupowa – grupa analityczna

Oferta – czwartki 18.00-19.30, stały miesięczny koszt uczestnictwa, wakacje (lipiec i sierpień liczone razem jako jeden miesiąc).
Maksymalna ilość osób w grupie 8, grupa pół-zamknięta, co oznacza możliwość dołączenia jedynie na miejsce osoby kończącej terapię w grupie. Minimalny zakładany czas uczestnictwa w psychodynamicznym procesie terapii grupowej to 12 miesięcy.
Uczestnictwo w grupie jest zaliczane jako terapia własna dla osób szkolących się, w ramach kursu psychoterapii.

Kontakt bezpośrednio z prowadzącym:
Stanisław Oziemski, tel/sms 602608641

Szkolenie z psychoterapii grupowej NEST

Charakter szkolenia NEST

Szkolenie NEST to sześćdziesięciogodzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.


Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

 1. zajęcia wykładowo-warsztatowe – w jednej dużej grupie (12-16 osób),
 2. zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego – w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, sytuacje graniczne, kryzysy rozwojowe, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, proces grupowy, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.

Ponadto, szkolenie NEST może być pomocne nie tylko w zakresie poszerzania wiedzy i wglądu odnośnie natury traumy kompleksowej czy procesu psychoterapii, ale też może pełnić rolę rozwojowej pracy własnej, pomagając terapeutom w mentalizacji różnego rodzaju wyzwań czy kryzysów życiowych, np. w zakresie relacji z rodzicami, małżonkami/partnerami, dziećmi czy innymi ważnymi osobami z ich życia.

Terapia NEST to podejście integratywne, inspirowane przez: psychoanalizę, podejścia psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, narracyjne, egzystencjalno-humanistyczne, psychodramę, analizę transakcyjną oraz gestalt.

Szkolenia prowadzone są na żywo. Charakter szkolenia wyklucza prowadzenie zajęć online.

UCZESTNICY

Szkolenie skierowane jest do: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy w trakcie specjalizacji, pedagogów, doradców, socjoterapeutów, nauczycieli, mediatorów, pielęgniarek, położnych, księży, pastorów, zakonnic, zakonników oraz studentów III roku lub wyżej.

Z racji na dynamikę szkoleniowego procesu grupowego, oczekuje się od uczestników szkolenia codziennego nocowania na terenie ośrodka. Ponadto, wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8:45 do 21:00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

PROWADZĄCY

 • Aleksandra Kulczyńska, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor aplikant NEST, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu (tel. +48 604 794 472, email: akulczynska@op.pl)
 • Andrzej Miziołek, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor aplikant, NEST (tel. +48 604 264 338, email: miziolek@gmail.com)
 • Kateryna Błaszczak, dr n. społ., psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor NEST, filozof, kulturoznawca (tel. +48 577 819 155, email: miriam@gmail.com)
 • Wiesław Błaszczak, dr psychologii, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST ( +48 600 090 773, mail: w.blaszczak65@gmail.com)
 • Witold Simon, dr n. med., psychiatra, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR, (tel. +48 695 852 751, email: witold.simon@wp.pl)

Poszczególne edycje szkolenia przeważnie prowadzi dwóch szkoleniowców.

TERMINY

Szkolenia odbywają się przeważnie jeden-dwa razy w roku.

Terminy szkoleń można znaleźć na stronie nest-terapia.eu

MIEJSCE

Szkolenia są prowadzone w różnych miejscach Polski (przeważnie w okolicach Poznania czy Warszawy) jak również na terenie Ukrainy, Białorusi, Czech czy innych krajów.

CENA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (zarówno jeśli idzie o cenę za udział w zajęciach jak i opłatę za noclegi i wyżywienie) różnią się w zależności od terminu szkolenia i od danego szkoleniowca.

Celem uzyskania informacji o aktualnej kwocie prosimy o kontakt z konkretnym szkoleniowcem.

W indywidualnych sytuacjach opłaty za szkolenie (nie licząc opłaty za noclegi i wyżywienie) mogą być wnoszone w nieoprocentowanych ratach po zakończeniu szkolenia.

RACHUNKI i ZAŚWIADCZENIA

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Organizatorzy szkolenia wystawiają rachunki.

Ośrodek wystawia fakturę za noclegi i wyżywienie.
Możliwe jest podbicie delegacji.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie do konkretnego szkoleniowca maila o treści: „Jestem zainteresowany/a szkoleniem, proszę o wysłanie kwestionariusza kwalifikacyjnego”.
 2. Po otrzymaniu takiego maila szkoleniowiec wyśle kwestionariusz kwalifikacyjny.
 3. Kolejny krok to telefoniczna lub Skype’owa rozmowa kwalifikacyjna. Dokładny termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ta rozmowa może również służyć odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące szkolenia.
  Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna.
 4. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą proszone o wpłacenie zaliczki w ciągu dwóch tygodni od odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Numer konta zostanie podany w stosownym czasie.

Dopiero po zapłaceniu zaliczki osoba oficjalnie ma zagwarantowane miejsce na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW

W zależności od prowadzących szkolenie odbywa się w albo w jednej albo w dwóch grupach.

W pierwszym przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 6 do 8 osób i wszystkie zajęcia odbywają się w jednej grupie.

W drugim przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 12 do 16 osób i wtedy:

 • zajęcia wykładowo-warsztatowe odbywają się w jednej dużej grupie (do 12-16 osób);
 • zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego odbywają się w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Szczegółowe informacje dotyczące modelu zajęć można uzyskać u poszczególnych szkoleniowców.

Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsca w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TERAPII NEST

 1. artykuł: W. Simon, M. Gajowy (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944;
 2. artykuł: W. Simon, P. Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308.
 3. strona www.nest-terapia.eu