Mira Prajsner

Mira Prajsner

 • historyk filozofii, dziennikarz, pedagog, psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
 • prowadzi psychoterapię par, psychoterapię indywidualną oraz grupową, pracuje z osobami uzależnionymi ( w tym także seksoholikami, osobami uzależnionymi behawioralnie), współuzależnionymi oraz DDA i DDD, prowadzi terapię par dotkniętych problemami wynikającymi z uzależnienia jednego lub obojga partnerów
 • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień- certyfikat nr 1736
 • Certyfikowany terapeuta NEST- New Experience for Survivors of Trauma
 • w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie TRE: Tension and Trauma Releasing Excercises
 • w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie Psychoterapii Par IPZ przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • stosuje podejście systemowe, psychodynamiczne, schematu, skoncentrowane na emocjach oraz gestalt, pracuje pod stałą superwizją
 • ukończyła m.in.:
  • 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie Psychoterapii pod kier. prof. Ireny Namysłowskiej akredytowane przez PTP przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP
  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  • Studium Psychoterapii Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
  • Studium Terapii Grupowej PTP
  • Studium Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej Osób Dorosłych oraz Studium Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej Dzieci i Młodzieży
  • Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
  • Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych
  • Studium Socjoterapii i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży
  • Szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych traumą – NEST
  • Szkolenia w zakresie psychoterapii PTSD w Instytucie Terapii Gastalt
 • prowadzi szkolenia w zakresie:
  • przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku szkolnym, pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz Zespołem Aspergera, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
  • treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • treningi komunikacji, relaksacji , radzenia sobie ze stresem dla par oraz osób uzależnionych
 • Badacz społeczny, właściciel pracowni badawczej MIRABO, realizuje projekty w zakresie epidemiologii zachowań problemowych dzieci i młodzieży, problematyki wypalenia zawodowego oraz kondycji psychospołeczną rodziców i wychowawców; zrealizowała 25 autorskich projektów badawczych oraz projekty ilościowe i jakościowe we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz sopocką Pracownią Badań Społecznych
 • w latach 1995-2001 pracowała jako dziennikarz w Dziale Form Dokumentalnych Telewizji Polskiej, gdzie realizowała reportaże i filmy dokumentalne o tematyce społecznej i historycznej oraz wywiady m.in. z wybitnymi postaciami Solidarności. Dwukrotnie wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za reportaże.
 • w latach 1994- 2012 pracowała w miesięczniku psychologicznym Remedium, gdzie w pełniła m.in. funkcję z-cy red. naczelnego; jest autorką ponad 200 artykułów na temat uzależnień behawioralnych, profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz wywiadów i reportaży o tematyce społecznej i psychologicznej w tym cyklu wywiadów „Być rodziem”
 • Od 2013 do grudnia 2016 pracowała jako terapeuta w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Mariańska 1 w Warszawie
 • Od 2008 roku kieruje i pracuje w Pracowni Badawczo-Psychologicznej Mirabo (dostępne rekomendacje w zakresie szkoleń, treningów i projektów badawczych)
 • Od 2013 roku pracuje jako psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii Konsonans w Warszawie
 • Odbyła długoterminowe staże w Centrum Psychoterapii SWPS, Zespole Terapii Rodzin Grupy Synapsis, Ośrodku Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii pod kierunkiem dr n. med. Bohdana Woronowicza, Oddziale Dzieci i Młodzieży IPiN
  Współpracowała jako psychoterapeuta z Centrum Usług Psychologicznych w Warszawie, Warszawskim Centrum Psychologicznym oraz Centrum Psychoterapii SWPS, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej oraz Stowarzyszenia NEST oraz wiceprezesem Stowarzyszenia ROPSAN- Rodzice przeciwko Sprzedaży Alkoholu Niepełnoletnim.
 • Mama trzech synów
 • pasje: joga, film, muzyka, podróże i literatura iberoamerykańska
 • motto: Sam bądź zmianą, której oczekujesz w świecie oraz Nieważne skąd czerpiesz, ważne dokąd to zaniesiesz

Kontakt:
e-mail: miraprajs@o2.pl
telefon: 604 634 580