Marianna Karczmarczyk

Marianna Karczmarczyk

  • mgr psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4 – letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.;
  • członek Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego (www.pttpb.pl);
  • prowadzi psychoterapię indywidualną osób pełnoletnich z zaburzeniami nastroju, osobowości, odżywiania, doznającymi epizodów psychotycznych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną komunikujących się werbalnie;
  • pracuje w języku polskim i rosyjskim;
  • ukończyła program szkoleniowo-stażowy „Vademecum psychologa praktyka” w NZOZ Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS;
  • doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie (szpital Tworki) oraz w Poradni Terapii dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych;
  • ostatnie lata pracowała w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „MAJA” z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
  • obecnie współpracuje z Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Poradnią Zaburzeń Nerwicowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • swoją pracę poddaje regularnej superwizji;
  • Prowadzi prywatny gabinet „POMOST-DO”.

Kontakt:
e-mail: m.karczmarczyk@pomost-do.pl
telefon: 602 525 749