Kateryna Błaszczak

Kateryna Błaszczak

 • Certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor NEST www.nest-terapia.eu
 • Psychoterapeuta w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (PTP).
 • Doktor filozofii, psycholog, kulturoznawca.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię grupową oraz terapię par i rodzin.
 • Pracuje z osobami które doświadczyły takich trudności jak: trauma, zaniedbanie, strata (strata bliskiej osoby; strata ciąży: aborcja, poronienie; strata pracy; zdrowia; pozycji; rozwód; emigracja itp), przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna), wykorzystanie seksualne, uraz, doświadczenie krzywdy, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. Mają trudności z przebaczeniem i pojednaniem ze znaczącymi osobami, przeżywają kryzys (tożsamości, wieku średniego, egzystencjalny – utrata poczucia sensu życia, izolacja, samotność).
 • Specjalizuje się w terapii par i rodzin przechodzących przez kryzys relacji, stratę, zdradę, obciążenia związane z bezdzietnością, przewlekłą chorobą, zaburzeniami partnera, partnerki lub członka rodziny. Pomaga osobom doświadczającym trudności w komunikacji.
 • W 2015r. ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) pięcioletni kurs psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. B. de Barbaro organizowany przez Zakład Terapii Rodzin (ZTR) i Katedrę Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin (ZTR) w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Poza tym w 2002 r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST (New Experience for Survivors of Trauma) Szkolenie Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Traumą oraz związany z nim roczny staż kliniczny w Warszawie. W 2007 uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty NEST i podjęła praktykę terapeutyczną pod stałą superwizją.
 • W 2016 r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST szkolenie dla Superwizorów. W 2017 uzyskała Certyfikat Superwizora NEST.
 • W 2018 r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST szkolenie dla Trenerów i uzyskała Certyfikat Trenera NEST.
 • W latach 2002-2017 współorganizowała i współprowadziła szkolenia NEST w Ukrainie oraz Międzynarodową Konferencję NEST we Lwowie w 2012 i 2018 rr.
 • W latach 2003-2014 wykładała nauki filozoficzne na Uniwersytecie Solomona w Kijowie. Jako pracownik Uniwersytetu w latach 2007-2008 uczestniczyła w Programie Stypendialnym MSZ RP dla młodych naukowców na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Socjologii Rodziny.
 • Od 2008 prowadziła w Kijowie prywatny gabinet psychoterapii, zajmując się terapią indywidualną, grupową oraz terapią par i rodzin.
 • W latach 2009-2016 prowadziła warsztaty z zakresu rozwoju osobowości we Lwowie i w Trzebini.
 • Od 2014 pracuje w ośrodku Konsonans w Warszawie.
 • Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, systemowym i humanistycznym jednocześnie czerpiąc z różnych podejść terapeutycznych i dopasowując sposoby pomagania do indywidualnych potrzeb danej osoby.
 • Swoją pracę poddaję stałej superwizji.
 • Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Ukraińskiego Towarzystwa Psychoterapeutów (USP), jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST.
 • Zainteresowania zawodowe: psychodrama, terapia egzystencjalna, arteterapia, gestalt.
 • Prowadzi terapię w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim.

Kontakt:
e-mail: katrin.miriam@gmail.com
telefon: +48 577 819 155
Skype: katrin-miriam