Kateryna Błaszczak

Kateryna Błaszczak

 • Dyplomowany psychoterapeuta, doktor filozofii, psycholog, kulturoznawca.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię grupową oraz terapię par i rodzin.
 • Pracuje z osobami które doświadczyły takich trudności jak: trauma, uraz, strata bliskiej osoby (w tym strata ciąży), krzywda, przebaczenie i pojednanie ze znaczącymi osobami, kryzys tożsamości, kryzys wieku średniego, kryzys egzystencjalny (utrata poczucia sensu życia, izolacja, samotność), depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.
 • Specjalizuje się w terapii par i rodzin przechodzących przez kryzys relacji, zdradę, obciążenia związane z bezdzietnością, przewlekłą chorobą, zaburzeniami partnera, partnerki lub członka rodziny. Pomaga osobom doświadczającym trudności w komunikacji. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.
 • Ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletni kurs psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro organizowany przez Zakład Terapii Rodzin i Katedrę Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin Szpitala Psychiatrycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, systemowym i humanistycznym jednocześnie czerpiąc z różnych podejść terapeutycznych i dopasowując sposoby pomagania do indywidualnych potrzeb danej osoby.
 • Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Ukraińskiego Towarzystwa Psychoterapeutów (USP), jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST (New Experience for Survivors of Trauma) dla osób dotkniętych traumą.
 • W 2002r. ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie NEST (New Experience for Survivors of Trauma) Szkolenie Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Traumą oraz związany z nim roczny staż kliniczny. W 2007 uzyskała Certyfikat Terapeuty NEST i podjęła praktykę terapeutyczną pod stałą superwizją.
 • W latach 2002-2015 współorganizowała i współprowadziła szkolenia NEST w Ukrainie.
 • W latach 2009-2016 prowadziła warsztaty z zakresu rozwoju osobowości we Lwowie i w Trzebini.
 • Od 2003 do 2014 wykładała nauki filozoficzne na Uniwersytecie Solomona w Kijowie. Jako pracownik uniwersytetu uczestniczyła w rocznym Programie Stypendialnym MSZ RP dla młodych naukowców na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Socjologii Rodziny.
 • Od 2008 prowadziła w Kijowie prywatny gabinet psychoterapii, zajmując się terapią indywidualną, grupową oraz terapią par i rodzin.
 • Od 2015 jest superwizorem-aplikantem Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST.
 • Zainteresowania zawodowe: psychodrama, terapia egzystencjalna, arteterapia, gestalt.
 • Prowadzi terapię w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim.

Kontakt:
e-mail: katrin.miriam@gmail.com
telefon: 577 819 155