Agata Maria Aleksińska

Agata Aleksińska

 • ur. 1979 r.
 • psycholog, certyfikowany i dyplomowany psychoterapeuta, trener grupowy
 • ukończyła psychologię kliniczną SWPS w Warszawie.
 • ukończyła studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej w Warszawie w
  • Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pod kierunkiem Prof. M. Siwiak – Kobayashi,
  • Instytucie Psychologii Zdrowia, pod kierunkiem Prof. J. Mellibrudy.
 • ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA w Warszawie.
 • ukończyła I i II stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Emocjach realizowanego przez Kurta Rendersa w Ośrodku INTRA w Warszawie.
 • dbyła szkolenie z psychoterapii DDA realizowane przez Zofię Sobolewską i Fundację ETOH.
 • aktualnie szkoli się z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal w Warszawie.
 • członek i rekomendowany specjalista Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – certyfikat nr 767.
 • odbyła 5 m – czny /380 godzin/ staż kliniczny w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • od 2008r. zajmuje się diagnozą kliniczną oraz psychoterapią pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie oraz PZP w Szpitalu Lipno. Pracuje z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, osobowości, zaburzenia adaptacyjne, z problemami w relacjach. To główny profil jej praktyki.
 • od 2012r. prowadzi praktykę prywatną, jest właścicielem Ośrodka Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku.
 • specjalizuje się w psychoterapii osób, które przeszły traumatyczne dzieciństwo i mają w związku z tym trudności psychologiczne, objawy w życiu dorosłym.
 • posiada doświadczenie w psychoterapii osób zawodowo zajmujących się pomaganiem – psychoterapeutów, psychologów, lekarzy.
 • stosuje psychoterapię integracyjną: techniki terapii poznawczo – behawioralnej, terapii skoncentrowanej na emocjach, terapii psychoanalitycznej. W zależności od rodzaju objawu / problemu, potrzeb pacjenta i jego profilu osobowości pracuje w oparciu o relację, przeniesienie, interpretację, identyfikację przekonań, zmianę zachowań, zmianę schematów doświadczania. Za najważniejsze w psychoterapii uważa zbudowanie dobrej relacji – opartej na dyskrecji, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa.
 • praktykę kliniczną poddaje regularnej superwizji.
 • jako psycholog pracuje od 2003r. Była psychologiem dziecięcym w domu dziecka w Lubieniu Kujawskim. Konsultowała nieletnich na oddziale pediatrii w szpitalu lipnowskim. Wspierała psychologiczne pacjentów Hospicjum w Lipnie. Współpracowała z osobami bezdomnymi oraz bezrobotnymi – podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej we Włocławku.
 • zajmuje się psychoedukacją – prowadziła wykłady w ramach specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego, warsztaty w Biurze Karier UW, nadzoruje merytorycznie staże kliniczne studentów psychologii i psychoterapeutów, prowadziła warsztaty na konferencji PTP w Toruniu.
 • od 2015roku współpracuje jako biegła z Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą Rejonową w Lipnie.
 • jest autorem artykułów popularno – naukowych z dziedziny psychologii klinicznej, psychoterapii.
 • dodatkowe szkolenia i konferencje:
  • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej: „Minimum z opieki paliatywnej”.
  • Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Rodzin, Sopot: „MMPI – proces badania, analizy danych i interpretacji”.
  • Instytut TSR: „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce klinicznej”, I stopień.
  • Centrum CBT: „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży”
  • Ośrodek INTRA: „Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości „z pogranicza””.
  • Ośrodek INTRA: „Praca z pacjentem chorym onkologicznie”.
  • Ośrodek INTRA: „Psychoterapia psychoz schizofrenicznych”.
  • Ośrodek INTRA: „Focusing – spotkanie z krytykiem wewnętrznym”, C. Missiaen.
  • Ośrodek INTRA: „Pauza i krawędź – warsztat superwizyjny”, C. Missiaen.
  • Uniwersytet Jagieloński „Rola grup Ballinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego”.
  • Uniwersytet Jagieloński „Integracja w psychoterapii – możliwości i ograniczenia”.
  • Uniwersytet Jagieloński „Praca z parami”.
  • Uniwersytet Warszawski „Agresja w psychoterapii”.
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa: „Przemoc”.
 • Prywatnie interesuje się problematyką holokaustu, teatrem, podróżuje, jej pasją jest fotografia.

Kontakt:
e-mail: a.aleksinska@gmail.com
telefon: 506 159 525