Szkolenie w psychoterapii grupowej traumy


Przeciętnie dwa razy w roku, the New Experience for Survivors of Trauma (NEST) organizuje szkolenia w psychoterapii grupowej dla osób z doświadczeniem różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia).

Charakter szkolenia

Jest to 60-cio godzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.

Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

  1. zajęcia wykładowo-warsztatowe – w jednej dużej grupie (12-16 osób),
  2. zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego – w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba,
osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Od uczestników szkolenia oczekuje się codziennego nocowania na terenie ośrodka. Wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8,45 do 21,00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

Szkolenie odbywa się w schludnych i wygodnych, aczkolwiek skromnych, warunkach, których cena jest adekwatna do ich standardu. Pokoje niekoniecznie są jednoosobowe.

Uczestnicy

W szkoleniu w przeszłości uczestniczyli: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, psychiatrzy, lekarze rodzinni, lekarze w trakcie specjalizacji, pedagodzy, doradcy, socjoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy, pielęgniarki, położne, księża, pastorzy, zakonnice, zakonnicy oraz studenci III roku lub wyżej.

Rachunki i zaświadczenia

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Możliwe jest podbicie delegacji.

Liczba uczestników

Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 osób.
Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsc w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

Więcej informacji na temat programu terapeutycznego NEST

  • Simon, W., & Gajowy, M. (2002). Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 6 (36), 929-944
  • Simon, W. & Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308
  • strona NEST: http://nest-terapia.eu/

Termin

Szkolenia odbywają się przeważnie co pół roku.
Szczegóły dotyczące nazwisk prowadzących, aktualnej ceny oraz miejsce szkolenia można uzyskać u Andrzeja Miziołka lub Witolda Simona.

Zgłoszenia na szkolenie

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o bezpośredni kontakt z Andrzejem Miziołkiem lub Witoldem Simonem.