Superwizja indywidualna


Częstotliwość superwizji zależy od doświadczenia psychoterapeuty oraz rodzaju obciążenia klinicznego.

Superwizję prowadzą Witold Simon lub Andrzej Miziołek lub Stanisław Oziemski.