Stanisław Oziemski

  1. Oziemski, S. Objawy depresyjne pacjenta w reakcji na informację o stracie. Puls Medycyny (8/2015)
  2. Oziemski, S. Cechy masochistyczne – brak współpracy ze strony pacjenta. Puls Medycyny (6/2015)
  3. Oziemski, S. Jak reagować na psychopatyczne zachowania pacjenta. Puls Medycyny (4/2015)
  4. Oziemski, S. Aktywnie wobec zachowań symbiotycznych pacjenta. Puls Medycyny (3/2015)
  5. Oziemski, S. Diagnoza psychodynamiczna w praktyce ogólnomedycznej. Puls Medycyny (2/2015)
  6. Oziemski S., Anisimowicz A. Akustyczne cechy fali dźwięku mowy jako wskazówki diagnostyczne ryzyka samobójstwa w przebiegu depresji. Wiadomości Psychiatryczne, 2006, 9, (3)
  7. Urbaś P., Oziemski S. Zaburzenia ciągłości uwagi, giętkości psychicznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii jako predykator długoterminowej strategii leczenia. Psychiatria, 2005, 2, (2)
  8. Oziemski S. Reaktywność jako temperamentalny czynnik ryzyka u osób z zaburzeniami nerwicowymi, Wiadomości Psychiatryczne, 2005, 8. (1)
  9. Kokoszka A., Krotkiewicz H., Rosati A., Oziemski S., Staniszewski K., Sochacki J. Ogólny zespół nerwicowy – koncepcja i jej zastosowanie w praktyce klinicznej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2005, 5, (4)
  10. Oziemski S. Reaktywność jako właściwość temperamentalna a akustyczne cechy fali dźwięku mowy. Studia Psychologica, 2002, 3, (3);