Mira Prajsner

 1. Prajsner, M. (2013). Seksoholizm… kiedy przyjemność staje się niebezpieczna. Remedium, s.10-12.(1)
 2. Prajsner, M.(2012). Patologiczny hazard. Remedium, s.1-3 (7)
 3. Prajsner, M. (2012). Uzależnienie od gier komputerowych. Remedium, s.1-3 (9)
 4. Prajsner, M. (2012). SLI- specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, interwencja, terapia.Remedium,s.1-3 (10)
 5. Prajsner, M. (2012). Ciemna strona sieci – uzależnienie od cyberseksu: diagnoza, rozpowszechnienie i leczenie, Remedium,s.1-3 (10)
 6. Prajsner, M. (red.) (2004). Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych. wyd. PARPA, Warszawa.
 7. Prajsner, M. (red.) (2004). Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa.
 8. Prajsner, M. (red.) (2003). Młodzież z grup ryzyka. Wydawnictwo PARPA,Warszawa.
 9. Prajsner, M. (1998). Perspektywy polskiej profilaktyki problemowej. Wydawnictwo Fundacji ETOH-Toret, Warszawa, 1998.
 10. Prajsner, M. (tłum.) (1997). Lokalne działania dotyczące problemów alkoholowych. Seria: Alkohol a zdrowie. Wydawnictwo PARPA, Warszawa.
 11. Prajsner, M. (tłum.) (1995) Test rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Wydawnictwo PARPA, Warszawa.
 12. Prajsner, M. (tłum.) (1994). Alkohol a przemoc w społeczeństwie. Seria: Alkohol a zdrowie. Wydawnictwo PARPA, Warszawa.