Nabór do grup psychoterapeutycznych

Kontynuujemy nabór do grup psychoterapeutycznych, dla osób z doświadczeniem różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia).

Zapraszamy do udziału w psychoterapii grupowej.

Ta grupa może być dla Ciebie dobrym doświadczeniem, jeżeli:

Ta grupa może być dla Ciebie dobrym doświadczeniem, szczególnie jeżeli:

 • Przeżywasz złość, lęk, wstyd lub poczucie winy, które trudno Ci znieść,
 • Doświadczyłeś/doświadczyłaś zaniedbania, wykorzystania, byłeś/byłaś świadkiem, ofiarą lub sprawcą przemocy,
 • Doświadczyłaś/doświadczyłeś znaczących strat osobistych, takich jak śmierć bliskiej osoby, straty związane z ciążą (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego),
 • Doświadczasz silnych konfliktów w relacjach, co może mieć powtarzalny przebieg, np. częste manipulowanie lub uleganie manipulacji, uwodzenie lub bycie uwodzoną /uwodzonym, stosowanie przemocy słownej lub fizycznej, wiązanie się z osobami uzależnionymi lub stosującymi przemoc, życie fantazjami bardziej niż rzeczywistością w relacji z drugą osobą,
 • Masz trudności w zbudowaniu lub utrzymywaniu bliskich relacji,
 • Miewasz myśli lub zachowania agresywne lub destrukcyjne wobec samej/samego siebie,
 • Masz poczucie nieracjonalnego działania w zakresie zaspokajania swoich potrzeb (np. spędzasz zbyt wiele czasu przy telewizorze lub komputerze, objadasz się, nierozsądnie wydajesz pieniądze),
 • Straciłeś/straciłaś poczucie tego kim jesteś.

Psychoterapia ta prowadzona jest w oparciu o program terapeutyczny NEST (New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), skierowany do osób z doświadczeniem różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia).

Celem grupy terapeutycznej jest:

 • pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń,
 • stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać i rozwijać bardziej przystosowawcze sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, takie jak asertywność, skuteczne zwracanie się o pomoc, czy w sytuacjach koniecznych – ucieczka,
 • pomoc w zrozumieniu przyczyn wydarzeń z przeszłości i ich powiązań z trudnościami obecnie doświadczanymi,
 • rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z uczuciami bólu, strachu, zagubienia, wstydu, winy i złości,
 • zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie i przebaczenie krzywd,
 • uczenie się brania odpowiedzialności za swoje decyzje,
 • uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń,
 • wspieranie w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.

Grupa prowadzona przez Andrzeja Miziołka i Mirosławę Prajsner.

Spotkania odbywać się będą w środy w godzinach od 19:00 do 21:00
Pierwsza sesja planowana jest w marcu 2018 r.
Przewidzianych jest około 60 sesji, z przerwą wakacyjną w sierpniu 2018 r.

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z przyszłymi psychoterapeutami grupowymi: Andrzejem Miziołkiem lub Mirosławą Prajsner.

Więcej informacji o programie NEST znajduje się na stronie http://www.nest-terapia.eu

Po zakończeniu regularnych spotkań grupy przewidziane są dodatkowe sesje, tzw. katamnestyczne: 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy od daty ostatniego z regularnych spotkań.
Liczba uczestników: od 6 do 8.

MIEJSCE SPOTKAŃ:
Konsonans. Ośrodek Psychoterapii

KOSZT:
120 zł (sto dwadzieścia) za 2,5 godzinną sesję

PSYCHOTERAPEUCI:

 • Andrzej Miziołek (psycholog, certyfikowany psychoterapeuta NEST i psychoterapii poznawczo-behawioralnej, absolwent szkolenia Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART);
 • Mira Prajsner (psycholog, certyfikowana psychoterapeutka NEST i terapeutka uzależnień, ukończyła m.in. Studium Terapii Par i szkolenie w zakresie terapii PTSD)

KONSULTACJA PRZED GRUPĄ:
Przed rozpoczęciem grupy zapraszamy na spotkania konsultacyjne.

KONTAKT:

Andrzej Miziołek
e-mail: andrzej.miziolek@gmail.com
tel. 604 264 338

Mira Prajsner
e-mail: miraprajs@o2.pl
telefon: 604 634 580

Napisano w Aktualności