• Kim ja tak naprawdę jestem? Czy mogę się pozbyć moich objawów? Czy jestem chory (chora) psychicznie? Nie wiem, co czuję. Dlaczego? Jak mogę sobie poradzić z poczuciem winy? Dlaczego nie możemy się porozumieć? Jeżeli powyższe pytania nie są Ci obce - to zapraszamy na spotkanie.
  • Jak to się mogło stać? Dlaczego właśnie mi się to przytrafiło? Czy mogłem (mogłam) temu zapobiec? Co mogę zrobić, żeby to się nie powtórzyło? Czy ktoś może mi pomóc? Co będzie dalej z moim życiem? Jeżeli odnajdujesz się w jednym z tych pytań - to może warto, żebyśmy porozmawiali.
  • Konsonans   Konsonans (z łaciny consonus, tj. harmonijny, zgodny, razem brzmiący) w muzyce – współbrzmienie, jest przeciwieństwemniezgodności brzmienia, czyli dysonansu; w psychologii społecznej – zgodność sądów lub przekonań;
  • Konsonans   Konsonans (z łaciny consonus, tj. harmonijny, zgodny, razem brzmiący) w psychoterapii – ma znaczenie metaforyczne odnoszące się do: spotkania psychoterapeuty z pacjentem/klientem, kiedy to te dwie osobybudują więź terapeutycznąstanu kiedy to osoba:  - rozpoznaje swoje emocje i bierze odpowiedzialność za swoje wybory, - realistycznie ocenia własne ograniczenia i możliwości, - akceptuje niepewności związane z poszukiwaniem sensu życia, - jest ciekawa świata i innych ludzi, - kocha i pracuje starając się być autentyczna "tu i teraz"